​Yeşiller Kongresi 2017 Sonuç Deklarasyonu Yeşiller: Bir Küresel Hareket ve Birleşik Vizyon

Yeşiller Kongresi 2017 Sonuç Deklarasyonu

Yeşiller: Bir Küresel Hareket ve Birleşik Vizyon

 

Dünya rahatsız edici ve tehlikeli akımlarla yüzleşiyor. Çok sayıda aktör bu akımların neden olduğu mücadelelerle başa çıkabilmek için örgütleniyor. Küresel Yeşiller Hareketi dünya üzerindeki insan uygarlığının geleceği için değişimin temsilcisi olarak sürdürülebilir, adil, barışçıl, özgür ve demokratik bir gelecek için çalışırken ortak değerlerimizin peşinde sayısız mücadeleye katıldı. Gelecek kuşaklardan sadece ödünç aldığımız dünyayı onlara geri vermek için gerekli temel değişiklikleri yapmak üzere daha güçlü bir şekilde işbirliği yapacağımıza söz veriyoruz.

 

Çevresel krizler, eşitsizlik ve çatışmalar büyümekte, politik ve sosyal değişiklikler için çağrılara teşvik etmektedir. Vicdansız otoriter liderler ve sağ-kanat politikacılar bu memnuniyetsizliği sömürmektedirler. Onlar, popülist araçlar kullanarak tüm problemleri azınlıkların, muhaliflerin yani “öteki”nin özellikle göçmenlerin ve sığınmacıların üstüne atmaktalar. İklim değişimi veya tasarruf politikaları ve sosyal bölünme gibi gerçek problemler için Putin, Trump, Erdoğan, Duterte gibi liderler hayali çözümler sunabilmektedir. Biz Yeşiller muhalifiz – biz korkuyu umutla, nefreti anlayışla, ırkçılığı saygıyla tamamen değiştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Biz Yeşiller, hem pratik hem de vizyonlu bir politika sunuyoruz. Biz çeşitliliğe saygı duyan, barışı çoğaltan, gerçek demokrasi yaratan, eşitsizlikle mücadele eden ve her şeyin ötesinde hem doğaya hem de gelecek kuşaklara saygı duyan bir topluma inanıyoruz. Bu Yeşil Değerler, tüm evrendeki yeşil partilerde ortak olan programatik metnimizde yer almaktadır. Yeşil Partilerin çeşitliliğine saygı duyduğumuz gibi ortak prensipleri ve eyleme sokmada pratik yaklaşımı birlikte tutuyoruz.

 

İKLİM DEĞİŞİMİ

 

İklim değişimi karşılaştığımız en büyük tehdit. İnsanlara, topluma, çevreye ve geleceğimize karşı bir tehdittir. Biz Yeşiller, Paris Antlaşması’nda yer alan sanayi öncesi dönemden 1,5 dereceden fazla olmayacak şekilde ısınmayı sınırlandıran hedefi gerçekleştirmek için iklim değişikliğinde hızlı davranmaya kendimizi adadık.

 

Herkes için temiz elektrik!

 

Güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynaklar gezegenimize güç sağlayabilir. Yeşiller, nükleer enerjiyi,  büyük çaplı barajları ve endüstriyel boyutlu biokütle enerjisini reddederek herkesin temiz elektrik enerjisine erişimi için çalışıyor.

 

Fosil yakıtları yeraltında tutun!

 

Biz Yeşiller, 2020 yılına kadar G20 ülkelerinde fosil yakıt desteklerinin, hükümet veya kamu destekli her seviyedeki fosil yakıt yatırımlarının sonlandırılması için kampanya yapıyoruz. Yeşiller yeni veya genişletme amaçlı kömür madenlerinin açılmasına, denizaşırı petrol ve doğal gaz çıkarımına karşıdır.

 

Ormanları koruyun!

 

Diğer doğal ortamlar gibi doğal ormanlar iklim çözümünün bir parçasıdır. Yeşiller her zaman onları koruyacaktır.

 

Kayıp ve hasarı tazmin edin!

 

Biz Yeşiller, savunmasız ülkelere yardım etmeyi ve uluslararası hukuk çerçevesinde iklim değişikliğinden oluşan kayıp ve hasarı tazmin etmek dahil bu ülkelere çözüm bulmayı taahhüt ediyoruz.

 

EKOLOJİ

 

Üstünde var olan tüm hayatların bağımlı olduğu dünya sistemi, benzeri görülmemiş bir seviyede yok edilmiş, kirletilmiş ve bozulmuştur. Küresel sürdürülebilirlik limitleri içinde insan aktivitelerinde acil dönüşümsel değişikliklere gidilmezse sonuçları felaket olacak. Yeşiller, ekolojik sürdürülebilirliği ve dirence yönelik toplumsal aksiyonu küresel ve yerel tüm derecelerde önderlik etmek için eşsiz bir konum almıştır.

 

Doğayı koru ve yenile!

 

Biz Yeşiller, bioçeşitliliği ve ormanları, okyanusları, buzul ve dağ buzullarını içeren kritik ekosistemi korumak ve eski haline getirmeyi amaçlarız.

 

Temel insani destek sistemlerini dönüştür!

 

Biz Yeşiller, ekolojik ekonomiyi ve sürdürülebilir gıda, su ve şehir sistemlerini destekleyen yeni yönetim uygulamalarını savunuruz. Yeşiller ekolojik sürdürülebilirliğe bağlıdır. Yeşiller hayvan haklarını savunur, diğer türlere merhameti destekler ve fabrikasyon tarım ve bunun diğer zalim biçimleriyle de savaşır.

 

DEMOKRASİ

 

İklim değişimi, çevre ve sosyal sorunları çözmede kuvvetli bir demokrasi olmadan başarılı olamayız. Katılımcı demokrasi, yurttaşlara problemlere karşı etkili çözüm geliştirme fırsatı verir.

 

Temsiliyeti mümkün kılın!

 

Biz Yeşiller, politik temsiliyette tüm bariyerlerin kaldırılması gerektiğini – yüksek adaylık ücretleri ve yasaklayıcı parti katılım kuralları gibi – ve orantılı temsiliyet hakkını savunuruz. Tek-parti yönetimi ve hayat boyu başkanlık gibi anti-demokratik uygulamaları kınıyoruz. Yeşiller, mümkün olan her yerde gözlemci gruplarıyla seçimlere katılır.

 

Kadınların politik hayata tamamıyla katılmaları için kadını güçlendirin!

 

Biz Yeşiller, politikaya kadın katılımında bariyerleri kaldırmak için işbirliği yapar ve politik hayatın tüm yüzlerinde kadının eşit katılımını destekleriz. Küresel Yeşil Kadınlar Ağı’nı çalışmalarını çoğaltıp destekleyeceğiz.

 

Genç insanları daha politik olmaları için cesaretlendirin!

 

Biz Yeşiller, gençleri politik hayatın her yönüne katılması için sürekli olarak cesaretlendiriyoruz. Küresel Genç Yeşillerle katılımcı demokrasi çerçevesinde genç insanları güçlendirmek için çalışıyoruz.

 

Yeşil Kalkan’ı harekete geçirin!

 

2001 yılında başlatılan Yeşil Kalkan, Yeşil parlamenterleri ve aktivistleri tehdit altındaki insaları savunmaya yardımcı olmak için harekete geçiriyor. İnsanların hapse atıldığı, işkence gördüğü, haklarının kısıtlandığı veya aşırı tehdit altında yaşadığı hükümetlere baskı yapmak üzere oluşturulmuş bir mekanizma görevi üstleniyor.

 

Kurumlar değil hükümetler kamu politikalarını yapar!

 

Biz Yeşiller, toplumsal alanı ve gücü geri almak ve demokrasideki kurumsal duraksamayı tersine çevirmek için çalışacak, ticari anlaşmalarda yabancı kurumlara normal yasal çerçevenin dışında gizli mahkemelerde ülkelere dava açma yetkisi veren ticari anlaşmaların hükümlerini yürürlükten kaldıracağız. (Yatırımcı Devlet Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizmaları).

 

Biz Yeşiller, özellikle yapılan çalışmaları ve etkilerini kurumların ev sahibi ülkelerindeki parlamentolarda gün yüzüne çıkartarak uluslararası ve yabancı-merkezli kurumların – Latin Amerika’da Kanadalı maden şirketleri ve Nijerya’daki Shell gibi – sebep olduğu ekolojik hasara ve sömürüye karşı ortak çalışıyoruz.

 

Sivil toplumu savunun!

 

Biz Yeşiller, her bir bireyin ve tüm sivil grupların ve kendi kendine örgütlenen toplulukların özdenetimini savunuruz. Sivil topluma ve örgütlenmelerine daha fazla yer açacak her fırsatı değerlendirir ve otoriter rejim ve eğilimler tarafından yapılan her türlü hak ihlaline karşı çıkarız.

 

Basın özgürlüğünü savunun!

 

Biz Yeşiller, basın özgürlüğüne ve tüm sivil özgürlüklere saygı duyarız ve bunu geliştiririz. Gazetecilerin hukuksuz tutuklanmalarına ve bağımsız medyanın bastırılmasına karşı çıkarız.

 

SOSYAL ADALET

 

Biz Yeşiller, daha eşit bir toplumun avukatlarıyız. Eşitsizlik herkese zarar verir ve keskin gelir ve haksız gelir dağılımı yoksulluk yaratarak sosyal yolsuzluğu yaratır. Küreselleşme bir yandan sosyal ilerleme ve yeni olanaklar yaratırken, diğer yandan zenginliğin aşırı büyümesini ve küçük bir azınlığın çok fazla güce sahip olmasını sağladı. Kapsama ve eşitlik herkesin hayat kalitesini geliştirecek anahtarlardır.

 

Cinsiyet eşitliği

 

Biz Yeşiller olarak cinsiyet özgürlüğünü ve çeşitliliği savunuyoruz. Biz, kadınların tamamen eşit olmadığı bir toplumu reddederiz ve yeşil çekirdek değerlerin ön koşulundan biri olan kadını güçlendirme konusunda tartışmalar yürütürüz. Cinsiyetin sadece iki seçenekten ibaret olmadığını ve cinsiyet kimliklerinin farklı olabileceğine biliyoruz. Yeşiller, sadece kadınlar için değil geyler, lezbiyenler, biseksüeller, translar ve interseks toplumlar için eşit haklar talep ediyor.

 

Göçmenlik ve Mültecilik

 

Biz Yeşiller, iltica etmeyi ve mülteci haklarını savunuyoruz. Onları günah keçisi yapan politikaları reddediyoruz. İklim değişikliği, küresel eşitsizlik, savaş ve politik çatışmalar mülteci sayısının arttıran faktörlerdir. Bütün hükümetlerin özellikle zengin olan ülkelerin, zorunlu büyük nüfus hareketlerine sebep olan nedenlerle ilgilenme ve yatırım sağlamada yardım etme zorunluluğu vardır.

 

Vergi adaleti

 

Biz Yeşiller ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde vergi kaçakçılığıyla mücadele eder ve kurumların ve zengin insanların adil ticaret yapmalarını sağlarız. Yeşiller, sekiz süper zengin bireyin tüm dünya nüfusunun %50’sinin sahip olduğundan daha fazla zenginliği kontrol etmesine izin veren olanakları reddeder.

 

Eğitim

 

Biz Yeşiller, her bireyin ücretsiz iyi eğitim alma hakkını savunuruz. Yeşiller, demokratik ve uluslararası eğitime önemli bir katkı yaptığı için gençler arasında uluslararası değişimleri teşvik eder. Çalışma şartları değiştiğinden, bireylere hayat-boyu öğrenme fırsatı verilmelidir.

 

Adil Geçiş

 

Biz Yeşiller, çevresel zorunluluklardan, dijital devrimden ve mekanizasyondan kaynaklı iş dağılımlarına ve tabiat değişiminden etkilenen bireylere ve toplumlara adil geçiş hakkı verilmesini savunuruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM

 

Yeşiller, ekosistemi koruyan ve doğaya saygı duyan yeni bir ekonomi sistemi kurmayı hedefliyor.

 

Ekonomik değişim

 

Yeşiller endüstri, hizmet ve tarım stratejilerinde Sürdürülebilir Gelişim Amaçları’na göre sürdürülebilir zorunlulukları görerek ekonomik başarıyla birleştiren ekonomik değişimi aktif bir şekilde desteklemektedir. Bu stratejiler tekelciliği, kurumsal ayrıcalıkları ve arazi-kapma yarışını sonlandıracaktır.

 

Gezegen sınırları içinde yaşa!

 

Sonsuz ekonomik büyüme imkansızdır. Yeşiller, yeryüzündeki insanlık için güvenli ve adil çalışma alanı içinde yaşamanın sağlanması için aktif ve acilen işbirliği yapmayı taahhüt eder.

 

Toplumsal ilerlemeyi geliştirin!

 

Yeşil kültür, tüketime karşı çıkar. Yeşiller tekrar kullanımı, tamir etmeyi ve geri dönüşümü kolaylaştıran değiş-tokuş ekonomisini destekler. Kooperatifler ve benzeri kurumlar aracılığıyla ortak mülkiyete dayalı sosyal ekonomiyi destekliyoruz ki böylece ekonomi çoğunluk için çalışabilsin.

 

BARIŞ

 

Ekolojik sorunlar, sosyal adalet, demokrasi ve barış birbirine bağlıdır. Sadece demokratik kontrole ve kadın hakları da dahil, sivil haklardan ve insan haklarından yararlanabilen insanlar barış içinde karşıtlıkları çözme fırsatına sahiptir. İnsan toplumu olarak gelecek kuşaklara bize miras kalanları aktarabilmemiz için “insanların zamanla uyum sağlayabileceği, öğrenebileceği ve değiştirebileceği çoklu seviyelerdeki kurallar” (Elinor Ostrom) uygulamalıdır.

 

Nükleersiz Dünya

 

Biz Yeşiller, madenciliği, uranyum ihracatını ve kullanımı ve nükleer silahlanmayı durdurmak için çalışacağız.

 

Hukukun üstünlüğü

 

Yeşiller, Birleşmiş Milletler ile çekirdeğinde çok taraflı bir uluslararası düzeni sürdürecek ve daha da geliştirmeye çalışacaktır. Güçlülerin istediği gibi davranacakları ve zayıflara sadece söylenenleri yapmalarını zorunlu kılan bir uluslararası ilişkiler sistemini reddediyoruz.

 

Adil Ticaret

 

Adil ticaret barışçıl uluslararası gelişim için gerekli bir şarttır. Toplumu hor gören ticaret anlayışıyla sömürüye karşı çıkıyoruz.

 

Militarizmi reddediyoruz!

 

Biz Yeşiller, uluslararası ilişkilerde militarizmi reddediyoruz. Sınırları değiştirmek veya insanları özgürlüklerinden mahrum etmek için askeri yöntemlerin kullanılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz.​

PAYLAŞ