1915’in acılarını paylaşıyor, halklarımızın yasına ortak oluyoruz

Eş Sözcülerimiz Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın’ın açıklaması açıklaması

Eş Sözcülerimiz Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın’ın açıklaması:

23 Nisan 1915 gecesi, İstanbul’da Ermeni halkının önde gelenlerinden 240 kişi tutuklandı. 24 Nisan’da Haydarpaşa Garı’ndan trene bindirilip sürgüne gönderilmeleriyle Ermeni Tehciri resmen başlatılmış oluyordu.

19. yüzyıl sonlarından itibaren Ermeniler ve diğer azınlıklar için bu coğrafyada yaşam giderek zorlaştı. Baskılarla, İttihat Terakki’nin başlattığı yargısız infazlarla, yağmalarla, devletin sürgün dediği bir zulüm ve ölüm yürüyüşüyle bir halkı kendi topraklarından silmeye yönelik imha politikası yürütüldü. Müslümanlaştırma ve Türkleştirme politikaları Anadolu’nun tüm halkalarına acı, yıkım ve ölüm getirdi. Devlet, soykırımı inkâr etmekten vazgeçmedi, özür dilemedi. Toplumda yaratılan düşmanlık hep kışkırtıldı. Tek kimlikli devlet inşa etme hedefiyle imha politikalarına devam edildi. Trakya Pogromu, Dersim Katliamı, Varlık Vergisi ve Aşkale Sürgünü, 6-7 Eylül Olayları, Maraş, Çorum ve Sivas Alevi kıyımlar ve Kürtlere yönelik devam eden baskı, şiddet ve asimilasyon uygulamaları bu politikalar arasında ilk akla gelenler.

Soykırımdan kurtulanlar için isimlerini, dinlerini değiştirmek; kendilerini gizlemek zorunda bırakıldıkları, acı ve travmayla yaşadıkları tam 108 yıl geçti. Bu yıllar, Türkiyeli Müslümanlar için de unutma çabası ve inkâr travmasıyla geçirdikleri yıllar oldu.

Bugün hala bütün topluma tek bir kimliğin dayatılmak ve farklılıkların yok sayılmak istendiği baskıcı, ayrıştırıcı bir rejimle yönetiliyoruz. Ülkemizi artık bu tekçi zihniyetten kurtarmak, bütün etnik ve inanç kimlikleriyle herkesin bir arada ve kardeşçe yaşayacağı aydınlık günlere taşımak zorundayız. Bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, hor görülenleri olarak eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağımız bir demokrasi inşa etmekten başka çaremiz yok. Bunun yolu da bugünkü rejimi değiştirmekten geçiyor. Çok yakında yapılacak seçimler, bize bu rejimi değiştirme ve demokratik bir inşa için parlamentoyu yeniden şekillendirme olanağı veriyor. Bu gidişi durdurmak için Türkiye halklarının bir araya gelmesi, örgütlenmesi bir zorunluluktur

Yeşil Sol Parti olarak 1915’in acılarını paylaşıyor, halklarımızın yasına ortak oluyoruz. İnkârdan vazgeçip her şeyi tüm açıklığıyla konuştukça, acıları paylaştıkça geleceği birlikte kurabilmenin, Türkiyeliler olarak eşit yurttaşlık ilişkisi içinde bir arada yaşayabilmenin imkânlarını hep birlikte çoğaltmaktan başka seçeneğimiz olmadığını biliyoruz.

Geçmişimizle yüzleşirken, ülkenin her köşesinde Ermeni kimliğine sahip yurttaşlarımızla, artık kendilerini gizlemek zorunda kalmadıkları, inanç mekânlarını özgürce kullanabildikleri, eşit birer yurttaş olarak yaşadıkları bir ülke, demokratik bir Cumhuriyet için birlikte mücadele ediyoruz. Sürgün edilen ailelere yurttaşlık haklarının iade edilmesi, yaraları saracak hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve Ermenistan’la ilişkilerin normalleştirilmesi atılması gereken ilk adımlardır. Ermeni toplumunun yaşadığı insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, bu süreçte yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Çatlağını bulan sular gibi buluşup çağıldayacağımız günlere erişmek için, büyük acılara yol açan bu baskıcı düzeni halklarımızla birlikte değiştireceğiz.

24 Nisan 2023

PAYLAŞ