Merhaba
Öncelikle sizi partimiz adına selamlıyor, dostluk ve dayanışma duygularımızı paylaşmak istiyoruz.
Tüm dünyayı kaplayan çoklu kriz ortamı hem insan toplumunu hem de doğayı felakete doğru sürüklemektedir. Covid-19 pandemisi kriz ortamını derinleştirirken, eşitsizliği ve sömürüyü artırmakta, otoriter yaklaşımlara zemin hazırlamaktadır. Ekolojiden ekonomi, politika ve hatta günlük yaşama kadar biriken sorunlar covid-19 pandemisinin derinleştirdiği krizle daha da ağırlaşarak sürmektedir.
Ülkemiz bütün bu gelişmelerden derinden etkilenmektedir. Ekonomik krizi acı verici bir biçimde yaşarken başlayan pandemi, sorunları daha da derinleştirmiştir. Uluslararası politikanın iç politika aracı olarak kullanılmasının getirdiği sorunlar krizi daha da ağırlaştırmaktadır. Tek adam rejiminin baskı ve şiddet politikaları yaşamın her alanında kendisini hissettirmeye, hak ve özgürlükleri kırıntı dahi bırakmayacak şekilde tahrip etmeye yönelmiştir.
İktidar bloğu 20 yılı bulan süreçte izlenen yanlış politikaların faturasını halka çıkarmak, yoksul ve yoksun kitleleri daha da mağdur etmek için her gün daha baskıcı yöntemlere başvurmaktadır. Pandemi bahanesiyle tüm toplumsal direniş hareketlerini engellemeye ve ezmeye çalışmaktadır. Bu politikaların hedefinde kadınlar, Kürtler, demokratlar, LGBTİ+ bireyler, gençler başta olmak üzere tüm muhalif kesimler yer almaktadır. Bu kesimler, iktidarın kendi yandaşlarını birleştirme politikasının uzantısı olarak, sürekli saldırıya uğramaktadır. Bu amaçla sadece yasal değil yasa dışı güçlerin de kullanıldığı, son dönemde ortalığa dökülen videolarla geniş kesimlerce de izlenmiştir. İktidar; seçim sistemini değiştirmek, yeni kolluk güçleri oluşturmak, muhalefet cephesini bölmek vb. önlemler almaktadır. Bu değişime uygun yönelimle başta HDP’ye yönelik olmak üzere tüm muhalefete saldırgan ve baskıcı bir politikayı devreye sokmuştur.
İktidar bloğu emek ve kadın alanına yaptığı saldırıların yanı sıra ekolojik yıkım getiren saldırılarını da çoğaltmakta, ekonomik krizden kurtulmak için Kanal İstanbul gibi projeleri hayata geçirecek adımlar atmaya çalışmaktadır. Bunun yanında Kazdağları’ndan Fatsa’ya, Munzur’dan Salda ve İkizdere’ye ekosistemi tahrip eden çok sayıda proje acımasızca bilim dışlanarak yaşama geçirilmektedir.
2012’den beri Türkiye’de ve dünyada emeğin ve doğanın sömürülmesine, toplumdaki her türlü dışlanma, ötekileştirme eğilimlerine ve savaş politikalarına karşı aşağıdan mücadele anlayışıyla hareket eden partimizin en önemli hedefi iktidarın baskı, yağma, talan ve sömürü politikasına karşı oluşan direniş ve mücadeleleri birleştirmek, çoklu kriz ve saldırıya karşı çok yönlü birleşik muhalefeti inşa etmeye katkı sunmaktır.
İktidar bloğu son yerel seçimlere de yansıdığı gibi gerilemeye başlamış; güç ve güven kaybı sürmektedir. Ancak, tek adam rejimi geriledikçe saldırganlaşmakta; iktidarını mümkün olduğu kadar uzatmak hatta mümkünse hiç bırakmamak için baskıcı otoriter adımları artırmaktadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve özgürlük alanlarına saldırıları ve eko-kıyımı durdurmak için çok yönlü direniş ve mücadele sürmektedir.
Yerel seçim sonuçları da göstermiştir ki, muhalefet ve demokrasi güçleri birleşir ve ortak mücadele ederse iktidar kaybetmektedir. Şimdi çok yönlü süren muhalefet ve direniş hareketlerinin bir aradalığını sağlamak, ortak mücadeleye yönelmek anlamına gelecektir.
“Demokratik Bir Ülke ve Ekolojik Bir Yaşam İçin Bir Adım İleri” teması ile 22-23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz üçüncü olağan konferans ve kongremizde almış olduğumuz “Örgütlenme, kurumsallaşma ve çalışma tarzı” başlıklı kararımız ve partimizin hedefleri doğrultusunda örgütlenme ve kurumsallaşma çabalarımızı yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Kongre ve konferans kararımız ve ülke koşullarının dayattığı sorumluluğu üstlenmenin de gereği olarak seçime girme yeterliliği kazanma hedefi doğrultusunda el ve gönül birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Hedefimize önemli ölçüde yaklaştık. Sizlerin de destek ve dayanışması ile bunu başaracağız. Başarma kararlılığındayız.
Baskıya, emeğin ve doğanın sömürüsüne, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve diğer her türlü ayrımcılığa karşı demokrasiyi, doğayı ve barışı savunmak üzere yürüttüğümüz çalışmalarımızda sizlerin katkı ve katılımı çok kıymetli olup, parti çalışmalarımıza katılmanız ve üye olmanız bizleri sevindirecektir.
Bu ülkede demokrasinin, adaletin ve toplumsal barışın yeniden tesis edilmesi, tüm canlıların ve doğanın hak ve özgürlüklerini koruyan, şiddetsiz, sömürüsüz, barış içinde ekolojik ve demokratik yaşamı kurma yolculuğunda bizlerle olmanız, hayallerimize birlikte su vermemiz bizlere güç ve kıvanç verecektir.
Eşit, özgür, ekolojik, demokratik ve barış içinde bir yaşamı inşa etmek için; barış içinde yeşil ve sol bir siyaseti birlikte örme dileğimizle, dostluk ve dayanışma duygularımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. 20.09.2021

Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri
Ayşe Erdem / İbrahim Akın

Not : Partimiz ile bilgi almak, politika metinlerimizi ve çalışmalarımızı incelemek için aşağıdaki linklerden yaralanabilir web sitemizi incelebilirsiniz.

https://yesilsolparti.org/tuzuk/
https://yesilsolparti.org/programatik-metin/
https://yesilsolparti.org/uyelik-basvurusu/

PAYLAŞ