8 Mart: Özgürlüğe Yürüyoruz!


Kadınlar olarak varlığımız ve emeğimizle yaşamı var ediyor, ona anlam, renk ve süreklilik katıyoruz. Ancak erkek egemen sistem biz kadınları sürekli aşağılıyor, özgürlüğümüzü kısıtlıyor, ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza ne düşüneceğimize karar vermeye kalkıyor, emeğimizi ve bedenimizi sömürüyor, hatta köleleştiriliyor.
Erkek egemenliğin vücut bulduğu iktidar kadın düşmanı politikalarını giderek tırmandırıyor. Her gün en az üç kadın yaşamdan koparılıyor. LGBTİ+lara saldırılar, tacizler, tecavüzler, çocuk istismarı, çocuk yaşta evlendirmeler, eğitim ve çalışma hayatında ayrımcılık iktidar eliyle teşvik ediliyor. Kadın ve çocuklara yönelik suçlar görmezden geliniyor, cezasız bırakılıyor, affediliyor. Ne var ki kadın hakları için mücadele edenler ve kurumları her gün yeni baskı, dava ve cezalara maruz bırakılıyor.
Bizleri cinsiyet ayrımından ve şiddetten koruyan CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi, 6284 gibi yasalar uygulanmıyor, hatta devreden çıkarılmaya çalışılıyor; nafaka hakkımıza el uzatılıyor. İnsan Hakları Eylem Planı’nda “kadının” ve koruyucu sözleşmelerin adı yok! Yeni anayasadan söz edilirken yine kadının adı anılmıyor.
İçinden geçtiğimiz çoklu krizde işsiz, yoksul ve güvencesiz kalıyoruz. Yönetilemeyen pandeminin işi, ağırlığı ve riskleri yine biz kadınlara yükleniyor. Başta sağlık çalışanları hepimizin hayatları altüst oluyor, on yıllarca onarılamayacak yaralar açılıyor.
Biz kadınlar hayatın yarısıyız. Hem kendimizin hem doğadaki tüm canlıların yaşama haklarını savunuyoruz. Tüm insanlığa bunca emek verirken emeğimize değer verilmesini; eşit ve özgür olan güzel günler görmeyi çok hak ediyoruz.
Kadının adını, pozitif ayrımcılık değerleri üzerine yükselen toplumsal cinsiyet eşitliğini, hayatın her alanında kamunun tüm kurumlarında var etmek için her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da sesimizi yükseltecek, birleşerek ekmek ve gül türküleri söyleyeceğiz.
Makul ve makbul olan özgürlüğümüze yürüyoruz ve mutlaka kazanacağız!
Bütün dünya kadınlarının 8 Mart Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü kutlu olsun….
Yeşil Sol Kadınlar

PAYLAŞ