Adalet Mitingi için Maltepe’deyiz

Herkes için 4 Adalet

Bugün yollara dökülmüş ve parklara, meydanlara çıkmış yüz binler ve henüz sokağa çıkmamış milyonlar adalet istiyor. Türkiye halkları adalete aç.  Bizler, bu tek adam rejiminin inşasına ve onun beslendiği ve yeniden ürettiği adaletsizliklere karşı mücadele edenler olarak,  herkes için ADALET istiyoruz.

Su, ekmek, kimlik ve söz adaleti için mücadele ediyoruz.

Çevre ve iklim adaleti gerçekleşemeden; doğanın ve canlıların tahrip edilmediği, ikim değişikliğinin yıkımlara yol açmadığı bir yaşam mümkün değil.

İktisadi adalet gerçekleşmeden; onurlu, insanca ve sürdürülebilir bir yaşam mümkün değil.

Katılım adaleti olmadan; demokratik bir siyasal düzenin gerçekleşmesi mümkün değil.

Tanınma adaleti olmadan; eşit yurttaşlar olarak yaşamamız mümkün değil.

Tutuklanan milletvekilleri, belediye başkanları, kayyum atanarak gasp edilen halkların iradesi için, laiklik isteyenler için, sandıkta ve sokakta kazanan hayır mücadelesi için ADALET,

Kapatılan gazeteler, televizyonlar, tutuklanan gazeteciler, akademisyenler için ADALET,

Yasaklanan sokaklar, meydanlar, parklar, gözaltına alınan İnsan Hakları Anıtı için ADALET,

KHK’larla işten atılan on binler için, Yüksel direnişi için ADALET,

İşçilerin kıdem tazminat için, grev hakkı için, iş cinayetlerinde kaybettiklerimiz için ADALET,

Kahkahasına, kıyafetine karışılan, her gün öldürülen kadınlar için, onuruna sokakta sahip çıkan LGBTİ+’lar için ADALET,

Bombalar patlatılarak bastırılmaya çalışılan barış talebi için, 10 Ekim için, Suruç için, yok edilen kentler, dört ayaklı minare için ADALET,

Çocuklar çocuk olabilsin diye, Ensar Vakfı’nda istismara uğrayan, Aladağ’da diri diri yakılan çocuklar için ADALET,

Cerrattepe, Yırca, Akkuyu, Sinop için, ağaçlar, ormanlar, dereler, kuşlar, börtü böcek için ADALET,

Biz geleceğimiz için ADALET istiyoruz.

Özgürlükten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, emekten ve doğadan yana bir toplumsal adalet için;

9 Temmuz Pazar günü 18.00’da gerçekleşecek Adalet Mitingi için Maltepe’deyiz.

 

PAYLAŞ