Ağır vergiler ve zamlar, insanca yaşama hakkının gaspıdır!

AKP-MHP iktidarının yarattığı ekonomik enkazda zamsız bir tek gün dahi geçmiyor. Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ÖTV miktarı arttırılan akaryakıta bir gecede ortalama olarak yüzde 24 vergi zammı yapıldı. Son zamlarla motorin 33 TL’yi, benzin de 34 TL’yi geçti.

Halkın tükettiği her şeyden alınan vergiyi insafsızca katlayarak, bir grup sermaye sahibinin çıkarlarını korumak için kanun üstüne kanun çıkaran Saray rejiminin 2023 başında yaptığı merkezi bütçe, 6 ay bile dayanamayıp çökmüş; iktidar, vergilerle ve harçlarla dolu bir ek bütçeyi meclisten geçirmek zorunda kalmıştır. Son Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yapılan ÖTV zamları, iktidarın bu ek bütçeyi neyi gözeterek hazırladığının en çarpıcı örneği olmuştur. Ek bütçe halkı hayat pahalılığına, yoksulluğa, sefalete, işsizliğe ve açlığa mahkûm eden bir düzenlemedir. Emeği ile geçinen milyonlarca emekçinin seçimler sonrası maruz kaldığı pahalılık ve ağır vergiler, insanca yaşama hakkının gaspına yönelik en ağır saldırıdır. 

Akaryakıta bir gecede gelen yüzde 24’lük zamların anlamını hepimiz biliyoruz. Bu, önümüzdeki günlerde iğneden ipliğe tüm tüketim maddelerinin yeniden zamlanması demektir.

Halk enflasyon, işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, sefalet ve açlık ile boğuşurken AKP-MHP iktidarı zenginleri korumanın, onların servetine servet katmanın yollarını arıyor. İktidar yarattığı enkazın yükünü, çalışanlara ve dar gelirlilere yüklemeye çalışıyor. Ortaya çıkan bu vergi adaletsizliği, yandaş sermaye gruplarının zenginliğini arttırmak; yoksuldan alıp zengini daha da zenginleştirmeye çalışmak için iktidarın başvurduğu bir servet transferi yöntemidir.

Yeşil Sol Parti, halkın soyulmasına, insanların açlığa ve sefalete mahkûm edilmesine asla seyirci kalmayacaktır.

Bütün demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, muhalefetin tüm siyasi partilerine çağrımız şudur:

Gelin bu soygun düzenine hep birlikte karşı duralım!

Mecliste, işyerlerinde, sokaklarda, ülkenin her bir tarafında demokratik itiraz hakkımızı örgütleyip birlikte hayata geçirelim.

Kimse unutmasın ki biz güçlü bir şekilde “dur” demedikçe bu azgın iktidar asla durmayacak.

Yeşil Sol Parti olarak bu iktidarın azgınlığına hep birlikte “dur” demeye, halkımızı ve tüm demokratik muhalefet örgütlerini, demokratik itiraz ve karşı koyma haklarını sonuna kadar kullanmaya davet ediyoruz.

Birlikte durduracağız!

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Çiğdem Kılıçgün Uçar – İbrahim Akın

PAYLAŞ