AİHM kararına uyarak, Demirtaş özgür bırakılmalıdır!

Barış, Adalet ve Demokrasi için,

AİHM kararına uyarak, Demirtaş özgür bırakılmalıdır!

Selahattin Demirtaş, seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları ve yüzlerce muhalifin siyasi gerekçelerle tutuklu olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Demokrasi ve adalet taleplerini dikkate almayan, sarayda konumlanmış bugünkü iktidar ittifakının karar vericileri hukuksuzluklarına devam ederken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016’da tutuklanan bir önceki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi.

Tutuklama gerekçeleri baştan beri hukuksuz olan ve bu hukuksuzluğun AİHM tarafından da tescillendiği an itibari ile Demirtaş’ın, derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Demirtaş’ın ve benzer nedenlerle tutuklanan bütün muhaliflerin serbest bırakılması, başından beri yanlış olan siyasi ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmesi için bir fırsat sunmaktadır. AHİM ve benzeri üst yargı organlarının kararlarını tanımamak bir hukuk devletinin değil, ancak yasalar harici oluşturulmuş yapıların işleri olabilir.

Aksi yönde tavır alınması iktidarın yeni baskılara, hukuksuzluklara devam edeceğini gösterecektir. Erdoğan’ın yaptığı ilk açıklama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını tanımayacağı yönündedir. Bilindiği üzere Erdoğan da daha önce AİHM yollarını denemiş bir siyasidir. Kendileri için AİHM yolunu kullananlar, başkaları için verilen AİHM kararlarını tanımamazlık edemezler. Hukuk, kişiye göre değil verili duruma göre işler. Bu talihsiz açıklama toplumun en fazla ihtiyacı olan barış özlemlerinin reddi anlamına gelmektedir.

Biz Yeşil Sol Parti olarak;

AİHM kararlarına derhal uyulması gerektiğini, evrensel hukuka bağlı kalınmasının zorunlu olduğunu düşünüyor ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep ediyor, takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Unutulmasın ki siyasi davalar siyasi sonuçlar üretirler. Savaş politikaları ile toplumsal gerginlikten beslenerek uzun süre siyasi iktidarınızı koruyamazsınız. Gerek vicdani gerekse hukuksal açıdan zedelenmiş adalet duygusunun onarılması için atılacak bu ilk adım çok önemlidir. Bu karara uyup uymayacağınız siyasi iktidarınızın, rejiminizin, baskıcı ve otoriter yürüyüşünü devam ettirip ettirmeyeceğinin bir kez daha sınanması anlamına gelecektir.

Yeşil Sol Parti olarak;

İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Demirtaş ve siyasi nedenlerle adeta rehin olarak tutulan tüm tutukluların derhal serbest bırakılması gerekmektedir. Evrensel hukuk kurallarının çiğnenmesi kabul edilemez. Barış, adalet ve demokrasi için mücadelemiz çoğalarak devam edecektir.

21 Kasım 2018
Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez
Yeşil Sol Parti Eş Genel Sözcüleri

PAYLAŞ