AKBELEN ORMANI’NDA HALKIN DİRENİŞİ KAZANIYOR!


MAHKEME ORMAN KATLİAMINA DUR DEDİ

Akbelen Ormanlarını devletten ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. korumak için haftalardır mücadele eden İkizköy direnişi kazanıyor. Mahkeme yürütmeyi durdurdu.

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Av Arif Ali Cangı ve arkadaşları tarafından açılan, Muğla 1.İdare Mahkemesi’nin 2021 /563 E. sayılı dava dosyası ile görülen davada mahkeme 11.08.2021 günü oy birliği ile ” Mugla ili, Milas ilçesi, Ikizköy Mahallesi sınırları dahilindeki orman sahası için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Sirketi adına maden açık isletme izni verilmesine iliskin 28/11/2020 tarihli Tarım ve Orman Bakanlıgı işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Av Arif Ali Cangı tarafından bir grup vekili adına , Muğla 3.İdare Mahkemesi’nin 2020 /1208 E. sayılı dava dosyası ile görülen davada mahkeme 09.08.2021 günü oy birliği ile Mugla ili, Milâs ilçesi, Ikizköy Mahallesi mevkisinde,Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Dagıtım A.S tarafından isletilmekte olan termik santral projesi kapsamında özellestirmeyle alınan ve Çevresel Etki Degerlendirmesi (ÇED) muafiyeti bulunan IR 2407 ruhsat numaralı (güncel 86541 ruhsat numaralı) sahadaki maden isletme faaliyetinin ve bu sahadaki konveyör bant insası faaliyetinin ÇED sürecine tâbi tutulması talebiyle davacılar tarafından yapılan basvurunun reddine iliskin Mugla Çevre ve
Sehircilik Il Müdürlügünün 25/08/2020 tarih ve 40810 sayılı işlemininde de yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.
Her iki mahkeme kararında da “dava konusu alanda müdahil sirket tarafından ağaç kesimi yapıldığı , bunun görsel veriler ile mahkemeye sunulduğuna atıf yapılmıştır. Mahkeme yargılama süreci devam etmekte iken ortaya çıkması kuvvetle muhtemel telafisi güç zararın önlenmesi amacıyla 2577 sayılı Kanun’un 27 çıkması kuvvetle muhtemel telafisi güç zararın önlenmesi amacıyla 2577 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi geregince, mahallinde kesif ve bilirkisi incelemesi yapılıp, bilirkisi raporuna karsı tarafların itirazlarının alınmasından sonra yeniden bir karar verilmek üzere, geçici bir
tedbir olarak dava konusu islemin yürütmesinin durdurulma kararı vermiştir.

Ülkemizde yangınlar devam ederken ve bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok ederken Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin adamları ağaç kesimine başlamışlardır. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanına giren şirket çalışanları 100 civarı ağacı kesmişler, İkizköylüler ile Akbelen Ormanını korumak için nöbet tutan yurttaşların müdahalesi ile kesim durdurulmuştur. Köylülerin ve yaşam savunucularının ormanları koruma çabası Muğla Valiliği ve Jandarma tarafından engellenmeye çalışılmış, Ormanı korumak için orman dışında özel arazide izinli olarak nöbet tutan köylüler jandarma müdahalesiyle zor kullanılarak nöbet alanından çıkarılmaya çalışılmıştır. İkizköy köylüleri ve yaşam savunucuları yılmamış ,direnç ve kararlılıkla ağaçları ve ormanlarını korumuştur. Mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı ile köylülerin ve yaşam savunucularının mücadelesinin ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

Yeşil Sol Parti olarak başından beri dayanışma ve katkı sunduğumuz, üyelerimizle içinde yer aldığımız bu örnek mücadeleyi , İkizköylüleri ,onlarla birlikte mücadele eden yaşam savunucularını selamlamakta ve örnek mücadeleleri için kutlamaktadır. İkizköy mücadelesi ekoloji hareketi açısından örnek bir mücadele olarak sürmektedir. Mahkeme nihayi kararı verinceye ,bakanlık ve valilik izin işlemlerini iptal edinceye kadar mücadele sürecektir. Yeşil Sol Parti dayanışmasını sürdürecektir.

Mahkeme kararlarında da belirtildiği gibi izin işlemi açıkça hukuka aykırıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Muğla Valiliği ‘ne sesleniyoruz. “verdiğiniz izni geri alın. Orman katliamına, ağaç kesimine tekrar izin vermeyin. 12.08.2021

PAYLAŞ