ANKARA İL ÖRGÜTÜ KONGRE ÇAĞRISI

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü’nün 2.Olağanüstü
Kongresi 23 Aralık 2022 tarihinde Ziya Gökalp Cad. Bayındır 2 Sk.
No: 37/11-12 Çankaya – Ankara adresinde saat:14: 00 ile 16.00
arasında aşağıdaki gündemle; çoğunluk sağlanamaması durumunda
24 Aralık 2022 tarihinde Sümer Sk. No:29/7 K:3 Çankaya – Ankara
adresinde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle
yapılacaktır.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Ankara İl YK

Gündem
1-Açılış, Yoklama, 2-Divan Seçimi, 3-Saygı Duruşu, 4-Konuşmalar,
5-Faaliyet raporunun sunulması, görüşülmesi ve ibrası , 6-Mali
raporunun sunulması, görüşülmesi ve ibrası, 7-Seçimler, 8-Kapanış

PAYLAŞ