ASGARİ ÜCRET NET 4.000 TL OLMALIDIR!

İşçi sınıfının krizle, geçim derdiyle ve pandemiyle mücadele ettiği bu günlerde 2021 asgari ücreti belirlenecek.

Süreç Demokratik İşletilmemektedir
Öncelikle belirtmek isteriz ki asgari ücret belirleme süreci demokratik işletilmemekte konfederasyonların eşit temsili sağlanmamaktadır. Sermaye ve hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin bütününü temsil etmemektedir. Komisyonda en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu sadece Türk-İş tir. Diğer konfederasyonlar temsil edilmemektedir. Asgari ücret tespit sürecinin demokratik, eşit temsil sağlanmış ve toplu pazarlık süreci olarak işletilmesi sağlanmalıdır.

Uluslararası Standartlara Uyulmuyor
Türkiye’de asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara da uyulmamaktadır. Uluslararası normların hesaplarına göre asgari ücret tespitinde işçinin ailesi dikkate alınırken, Türkiye’de, Asgari Ücret Tespit Yönetmeliği’nde yer alan tanımda işçinin ailesi asgari ücretin dışında bırakılmıştır. Bu değiştirilmeli asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.

Asgari Ücret Açlık Sınırının Altındadır
Açlık sınırının 2.439 TL, yoksulluk sınırının 8.437 TL olduğu bir dönemde mevcut asgari ücret net 2.324 TL’dir. Yani açlık sınırının altındadır.

Yapılmaya çalışılan milyonları düşük ücret ile çalıştırmak, ülkeyi sermaye için ucuz işgücü cennetine çevirmektir.

İşçiler geçinemiyorken, işsizlik her geçen gün artıyorken, koronavirüs bir tür işçi sınıfı hastalığına dönüşmüşken ülkeyi yönetenler işçiyi korumak yerine işçileri daha da yoksullaştıracak bir ücret politikası benimsemektedir. Ülkede asgari ücret ortalama ücrete dönüşmüştür. Yaklaşık 10 milyon işçi asgari ücret veya asgari ücrete yakın ücret almaktadır. Asgari ücret giderek çalışanların çok daha geniş bir bölümünün sorunu haline gelmektedir.

Bugün asgari ücret artışı diğer ücretlerdeki artışı da etkilemektedir. Bu yüzde komisyonca belirlenen rakam sadece asgari ücret civarında ücret alanları değil, bütün ücretli çalışanları ilgilendiren çok önemli bir göstergedir.

Vergide Adaletsizlik İşçiyi Vuruyor
Az kazanandan çok vergi alınarak vergilerin yükü işçi sınıfına yıkılmaktadır. İşçilerin aldığı ücretin önemli bir bölümü vergiler yoluyla işçilerden geri alınmaktadır. İşçiler aldıkları ücretle temel ihtiyaçlarını karşılayamazken bir de dolaylı -pazar, manav alışverişlerinde alınan- vergilerle yaşamları daha da güçleşmektedir. Bu da yetmezmiş gibi bir de işçilerin ücretleri düşük tutulan vergi dilimleri yüzünden tırpanlanmaktadır. Öyle ki asgari ücretli bir işçi dahi yılın ortasında ikinci vergi dilimine girerek daha yüksek vergi öder hale getirilmiştir.

İşçi Sınıfının Talepleri Bizim de Talebimizdir:

Salgın döneminde asgari ücret, brüt miktardan vergi vb kesintiler yapılmadan net olarak ödenmelidir!
Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.
Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmam
Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.
2021 asgari ücreti Covid-19 salgınının çalışanlara getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır.
Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır.
2021 asgari ücreti en az net 4.000 TL olarak saptanmalıdır.

Eylem Tuncaelli Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri

PAYLAŞ