AŞI İÇİN DAYANIŞMA! HEMEN ŞİMDİ

AŞI İÇİN DAYANIŞMA! HEMEN ŞİMDİ
Aşılar kamu malı muamelesi görmelidir!

Daha zengin ülkeler COVID-19’a karşı aşılarla mücadele ederken, Avrupa’daki ve dünyanın geri kalanındaki birçok ülke, aşılara erişemedikleri için eli boş kalıyor. Hepimiz güvende olana kadar hiç birimiz güvende olmayacağız.
COVID-19 sınırları tanımıyor ve dünyanın dört bir yanında tahribata yol açan ölümcül virüse bir son vermeyi amaçlayan çözümler de sınır tanımamalı. Bu virüs, dünyamızın birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu kanıtladı.
Avrupa’da ve ötesinde ortaya çıkan yeni ve daha bulaşıcı türler, her yerde ve hızla yeterli bir kapsayıcılığa ulaşamazsak tüm çabalarımızın heba olmasına neden olabilir. Bu pandeminin küresel düzeyde yönetilmesi sona erdirilmesinin anahtarıdır.
Avrupa Komisyonu’nu aşılama konusunda küresel bir yaklaşım için çalışmaya çağırıyoruz:
Özellikle kamu fonları kullanılarak geliştirilen aşılar kamu malı ilan edilmeli ve o şekilde işlem görmelidir.
COVID-19’un teşhisi, önlenmesi ve kontrolüne yönelik tüm teknolojilerle ilgili fikri mülkiyet hakları geçici olarak askıya alınmalıdır.
Daha fakir ülkelerin özel zorluklarını dikkate alarak Birleşmiş Milletler, WHO ve uluslararası aşı ittifakları GAVI ve CEPI kapsamında küresel bir aşı stratejisi geliştirilmelidir.

https://www.tilt.green/vaccine_solidarity

PAYLAŞ