Bakan Tekin, ya bakanlığının istatistiklerinden habersizdir ya da gerçekleri bile bile çarpıtıyor!

Bir televizyon kanalında eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltme adı altında çocuklara yönelik cinsiyet ayrımcı çağ dışı açıklamaları kabul edilemez.

Milli Eğitim Bakanı’nın, her şeyden önce çocukları sadece çocuk olarak görmesi gerektiğinin; zorunlu eğitim çağında bulunan 6-17 yaş aralığındaki çocukları cinsiyet kimliğine göre ayrıştırmasının özellikle bir eğitim bakanı açısından skandal bir açıklama olduğunun altını çiziyoruz.

Tekin’in açıklaması, “kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltme” gibi makul görünen bir talebin arkasına gizlenmiş çağ dışı, cinsiyet ayrımcı, kadın düşmanı bir yaklaşımın tezahürüdür.

Yusuf Tekin’in başında bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın her yıl yayınladığı istatistik verileri de kendisinin ileri sürdüğü gerekçeyi yalanlamaktadır. Bakanlığın verilerine göre, çocukların okullaşma oranıyla ilgili, kız ve erkek çocukları arasında Bakan Tekin’in iddia ettiği gibi anlamlı bir farklılık yoktur. Bakan Tekin, ya kendi bakanlığının istatistiklerinden habersizdir ya da kendi karanlık ve cinsiyet ayrımcı düşüncesine gerekçe üretmek için bu gerçekleri bile bile çarpıtmaktadır.

Yapılan açıklama bir gaf değil, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ve en temel insan haklarını bir avuç kadın düşmanına rüşvet olarak sunan bugünkü iktidarın, kadınları toplumdan izole etmek isteyen cinsiyet ayrımcı zihniyetin sistemli saldırılarının bir halkasıdır.

Yusuf Tekin, bir eğitim bakanı niteliklerine sahip olmaktan uzaktır. Taliban zihniyetine sahip böylesi birinin milyonlarca çocuğumuzun geleceğini şekillendiren bir kurumun başında bulunması kabul edilemez. Kadın haklarına ve çocuklara yönelik böylesi kapsamlı ve sistematik bir saldırıya karşı tüm gücümüzle, karşı koyacağımızı ve bu zihniyetle hayatın her alanında mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. 

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Çiğdem Kılıçgün Uçar – İbrahim Akın

PAYLAŞ