Bilimsel, Parasız ve Anadilinde Eğitim Haktır!

Türkiye’de eğitim-öğretim sorunları okullar açılırken ve kapanırken gündeme gelir. Bu durum konunun uzmanları ile bilimsel yaklaşım çerçevesinde, pratiklere bağlı ve geleceğe doğru hedefler içeren bir çalışmanın yapılmadığının göstergesidir.

Milyonlarca öğrencimizi ve velileri ilgilendiren eğitim sistemine dair sözde üretilen politikalar her zaman siyasi iktidarların düşünsel yaklaşımlarından ibaret olmuştur. Bugün de siyasi iktidarın hedefine ulaşmak için deneme yöntemlerine dönüşmüş durumda olan değişiklikler ile sistem adeta restore ediliyor. Geleneksel eğitim politikalarının ortaya çıkan rejim değişikliğiyle uyumu isteniyor. Bu nedenle özellikle ilköğretim programlarında sürekli değişikliklere tanık oluyoruz.

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı’nın ‘TEOG kalkmalıdır’ talimatının eğitimcilerin yıllardır sınav sistemine getirdiği eleştirileri dikkate alan bir yerden olmadığı açıktır. Bu açıklama yapılırken Milli Eğitim Bakanı’nın bilgisi olup olmadığını bilmiyor, Başbakan’ın ise bilgisi olduğunu bir gün sonrasında öğrenmiş oluyoruz. TEOG’un kaldırılması, böyle bir sistemi tersi göstererek dayatanlardan hesap sorarak yapılmalıdır. Eleyici sistemlerin hepsi sonuçta yeni TEOG’lar demektir.

Bu son sefer ki müfredat değişiklerinde gördüğümüz, bir teorinin yani bilimsel yöntemlerle test edilmiş en kapsayıcı açıklamanın ‘ben inanmıyorum’a indirgenmesi, cinsiyetçi yaklaşımların değer olarak sunulması örnekleri gösteriyor ki çocuklarımızın zihinlerini çalmak istiyorlar!

Servis kavgası ile başlayan eğitimdeki rant, özel okulların öğrenci-müşteri kapma yarışı, öğrencileri özel okullara yönlendiren anlayış, müfredat değişiklikleri, TEOG’un kaldırılması gibi eğitim sistemindeki karşı karşıya olduğumuz çok ciddi sorunlar karşısında bizler Yeşil Sol Parti olarak;

Eleştirel düşünmeye, özgür beyinlere zemin olan, bilimsellikten ödün vermeyen, parasız ve anadilinde eğitimde ısrarcıyız.

18.09.2017

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ