BÜTÇENİN EKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşil Sol Parti tarafından hazırlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe tasarısının ekolojik açıdan değerlendirmesi

Çevre koruma harcamalarının bütçe harcamalarındaki payı ve bunun dağılımı o ülkenin ekolojik sorunlar konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak görülebilir. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe tasarısı incelendiğinde sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği ile ormanların ve doğanın korunması programlarına yeterli kaynak ayrılmadığı görülecektir. Erdoğan hükümetinin iklm krizini önlemek için Isınmayı 1,5 derece ile sınırlı tutma ve sera gazı emisyolarında azaltım hedeflerinde samimi olmadığı bütçe teklifinde de görülmektedir.

Yeşil Sol Parti tarafından hazırlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe tasarısının ekolojik açıdan değerlendirme raporu ektedir.

PAYLAŞ