ÇANKAYA İLÇE ÖRGÜTÜ 3. OLAĞAN KONGRESİ

KONGRE DELEGELERİMİZİN VE ÜYELERİZİN
İLGİ VE DİKKATİNE
YEŞİLLER VE SOL GELECK PARTİSİ
ÇANKAYA İLÇE ÖRGÜTÜ
3. OLAĞAN KONGRESİ VE GÜNDEMİ

Çankaya İlçe Örgütümüzün 3. Olağan Kongresi 28.11.2020 tarihinde saat 11:00’de Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak No: 22/13 adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde aynı gün saat 14:00’de aynı adreste aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir. Kongre delegelerimize duyurulur.

28.11.2020 3. Olağan Kongre Gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi
  3. Başkan ve Eş sözcünün konuşması
  4. Çalışma raporunun sunulması ve aklanması
  5. Mali raporun sunulması ve kabülü
  6. Tahmini bütçenin sunulması ve kabulü
  7. Karar taslakları ve önergelerin görüşülerek karar bağlanması
  8. Seçimler ve sonuçların açıklanması
  9. Dilek ve temenniler