DEMOKRATİK MUHALEFETİ ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

İktidar yarattığı kriz karşısında daha baskıcı politikalara yöneliyor, demokratik muhalefet acilen birleşmek, ortak mücadeleyi birlikte örmek  zorundadır.

Yaşanan ekonomik krizin boyutlarını herkes görüyor. Kriz var yok tartışması hiçbir anlam taşımıyor. Türkiye tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. Devalüasyon ve enflasyon baskısı altında halk hızla yoksullaşıyor. Bu krizi  AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  da kabul etmekle birlikte her krizde olduğu gibi, krizi  dış güçlerin saldırısına bağlamakta. Yine alışıldık söylemlere başvurmaktadır.  Oysa krizin nedeni iktidarın yirmi yıldır sürdürdüğü politikalardır. İktidarın kendisidir. Zengini kollayan, savaşı körükleyen, sorunları çözmek yerine suni kamplaşmalar yaratmak için kullanan iktidar bloğunun politikaları bu günün baş sorumlusudur.  

Hemen istifa etmesi ve erken seçime gitmesi gerekirken iktidarın dış güçlere karşı kurtuluş savaşı başlatmaktan söz etmesi,  muhalefete  yönelik baskı ve tehdit diline başvurması  asla kabul edilemez. Yeşil Sol  Parti ve bu ülkenin muhalifleri olarak AKP-MHP iktidarının dış güçlerin saldırısı söyleminin her seferinde daha baskıcı ve şiddet dolu politikalara neden olduğunu 20 yıldır görüyor ve yaşıyoruz.  Yirmi yıldır yapamadığımız şeyi şimdi başarmak ve bir araya gelerek haklarımızı korumak için harekete geçmek zorundayız. Toplumun güçlü bir çıkışa ihtiyacı var, bu odağı demokratik muhalefet olarak ortaya çıkarabiliriz. Çıkarmak zorundayız.

Kendi aramızdaki tartışmaları, farklılıkları  bir kenara bırakalım. İktidar bloğunun hızla daha da sertleşme mesajı verdiği şu dönemde en yaygın muhalefet cephesini oluşturalım. Bugün ki görevimiz budur. Yaşadığımız alt üst oluşun sorumlusu İktidardır . Bu iktidardan bir önce kurtulmak temel siyasal görevimizdir. Hiç kimseyi dışlamadan bütün muhalif güçleri hep birlikte ortak davranmaya çağırıyoruz

Bu ülkenin muhalifleri yıllardır bunca deneyden geçtiler ve bu görevin altından kalkabilecek birikime sahipler. Yeşil Sol Parti olarak dileğimiz ve umudumuz bu birikimi bu iktidardan kurtulma ortak hedefi doğrultusunda harekete geçirmeyi başarabilmektir.
Bunu birlikte başarabileceğinize inanıyor, demokrasiden  ve halktan yana olan tüm güçleri  birlikte ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Yeşil Sol  Parti
Eş  Sözcüleri
Ayşe ERDEM- İbrahim AKIN

PAYLAŞ