DÜNYA BİZİM ORTAK EVİMİZ, MÜLTECİLER KARDEŞİMİZ

MÜLTECİLERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ ve AYRIMCILIĞI  DURDURALIM!                   

Mültecilere yönelik  ayrımcı ve nefret söylemi içeren  tutum ve yaklaşımlar asla kabul edilemez. Yeşil Sol Parti olarak nefret söylemi içeren, mültecileri dışlayan yaklaşımları kınıyoruz.  Bu tartışmaları endişe ile takip ediyoruz.  Bu yaklaşımlar savaş,  çatışma ve zulüm görme  korkusu ile ülkesini terk etmek zorunda kalan ve çok ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren mülteci ve sığınmacıların yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmaktadır.

 Afganistan’da  çatışmaların şiddetlenmesi ve Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanların genişlemesi ile birlikte Afganistan, Pakistan ve İran boyunca yol alan, kimi zaman günlerce yürüyen Afgan mültecilerin İran üzerinden Türkiye’ye girerek sığınma talebinde bulundukları bilinmektedir. Türkiye’nin de imzaladığı 1951 tarihli Birleşmiş Milletler, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 protokolü ve  İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14’nci maddesine göre sığınma, mülteci olarak kabul edilme evrensel bir insan hakkıdır.

Türkiye’de yaşayan tüm mülteciler uluslararası hukuka göre hakları olan kişiler olup bu kişilerin kabul edilmemesi, tehdit sürerken geri gönderilmesi  ağır insan hakları ihlali ve insanlık suçudur. Dışlama, ayrımcılık, hak ihlalidir. Asla ve asla kabul edilemez.

Afganistan ve  Suriye başta olmak üzere, kitlesel mülteci hareketi yaratan acı olayların, çatışma  ve savaşların sorumlusu küresel kapitalizmin temsilcileridir.  Mülteciler değildir. Mülteciler mağdurdur.

Mültecilere değil, savaş baronlarına,  savaşa destek verenlere, suça ortak olanlara ses çıkar, tepki göster, mücadele et.

Yeşil Sol Parti olarak mağdurlarla, mülteci dostlarımızla,  komşularımızla dayanışma halindeyiz.   
Faillerden hesap sorulması, faillerin uluslararası hukuk ve insancıl adalet mekanizmaları  nezdinde hesap vermesi için mücadele ediyoruz. En önemlisi savaşların, çatışmaların, zulmün  son bulması; sorunların barışçıl yöntemlerle eşitlik ve hak temeline çözülmesi için çaba sarf etmeyi varlık nedenimiz olarak görüyoruz.

Mültecilerin yaşam haklarına yapılan saldırılara, ayrımcı ve dışlayıcı yaklaşımlara derhal son verilmelidir.  Afgan mültecilere yönelik  gönderme  durdurulmalı, Mültecilere yönelik işlenen nefret suçları cezasız kalmamalı, mültecilerin sağlık, eğitim, barınma, beslenme ihtiyaçları  başta olmak üzere temel ihtiyaçları  karşılanmalıdır.

Yeşil Sol Parti dünyayı ortak evimiz olarak görür, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele eder.

Ortak evimizde eşit, özgür, ekolojist ve barış içinde  bir yaşam mümkündür. Böyle bir dünyayı hep birlikte kurabilir barış içinde yaşayabiliriz.

Yeşil Sol Parti
Merkez Yürütme Kurulu 

PAYLAŞ