Dünya Çevre Günü, Ekolojik Yıkımla Mücadele Günüdür

1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda yayınlanan Stockholm Bildirgesi’nde “Özgürlük, eşitlik ve kaliteli bir çevrede onurlu ve yeterli yaşam şartları sağlanmış olarak yaşamak insanların temel haklarıdır” denilerek, 5 Haziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edildi. O günden bu yana ekolojik ve çevresel yıkım, dünya üzerindeki tüm hayatı tehdit edecek boyuta geldi.

Kapitalizm son 50 yıl boyunca, dünyanın ekosistemlerini insanlık tarihindeki benzer herhangi bir dönemden çok daha hızlı ve geniş ölçüde değiştirdi. Dünya “6. Büyük Kitlesel Yok Oluş” içinde bulunuyor.

Bu çevre gününde de vahşi kapitalist sistemin iktidarlar eliyle doğaya yönelik saldırıları azgınca devam ediyor. Dağlarımız, ormanlarımız, tarım alanlarımız, denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız, derelerimiz, sulak alanlarımız neyimiz varsa talan ediliyor.

Doğaya yönelik saldırılar iklim krizine yol açtığı gibi, son olarak yaklaşık 1,5 yıldır bizleri evlere hapseden Covid-19 gibi, bir çok virüs kaynaklı hastalıklara da neden oluyor.

Eğer doğaya yönelik saldırılar durdurulamazsa başta hava kirliliği ve iklim krizine bağlı değişik hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan ve diğer canlılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yine tarım alanlarının rant uğruna yok edilmesi nedeniyle gıda krizi kapımızda.

Doğaya yönelik saldırıların giderek arttığı, dünyanın pek çok bölgesinde iklim krizinin etkilerinin daha derin hissedilmeye başlandığı ve yaban hayata yönelik müdahalenin bir sonucu olarak ortaya çıkan covid benzeri virüslerin bütün bir gezegeni etkilediği günümüzde, doğayı ve çevreyi koruma mücadelesi daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle 5 Haziran çevre günü bizim için kutlanacak bir gün değil doğaya yönelik saldırılara karşı bir mücadele günüdür.

Yeşil Sol Parti olarak, doğanın sahibi değil bir parçası olduğumuz bilinciyle, doğanın bize miras değil gelecek kuşaklara bırakacağımız bir emanet olduğu inancıyla, havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan halkların onurlu mücadelesini destekliyor, bir kez daha barış içinde eşit, özgür ve yeşil bir dünya mücadelesini sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Artık susmayalım, ses verelim. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkalım.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri
Ayşe Erdem – İbrahim Akın

PAYLAŞ