Dünya Mültecilerle Dayanışma Günü

20 Haziran Dünya Mültecilerle Dayanışma Günü
Irkçılığa, Ayrımcılığa ve Nefret Söylemine Karşı
Mülteci ve Göçmenlerle Dayanışmayı Güçlendiriyoruz
20 Haziran, dünya genelinde mültecilerin durumuna dikkat çektiğimiz bir gün. Türkiye, dünyada en çok mültecinin yaşadığı ülkelerden birisi; ülkede yaklaşık 6 milyon mülteci var. Bunların büyük bir çoğunluğunu, iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler oluşturuyor.
Türkiye altına imza attığı 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin bazı maddelerini onaylamadı. Bundan dolayı Avrupa’dan gelenler dışında hiç kimse bu ülkede mülteci olarak kabul edilmiyor. “Geçici koruma” adı altında tanınan belirsizliklerle dolu statü, mültecilerin pek çok hakkının gasp edilmesi demek. Suriye İç Savaşı’nın 10. yılında Türkiye’deki Suriyeli mülteciler, haklara sahip sosyal özneler olarak tanınmalıdır. Oysa ki onlar, hükümet tarafından kullanışlı bir dış politika malzemesi olarak ya da hayırseverlik gösterisinin nesnesi olarak kullanılıyorlar. Bu durum onların yaşadıkları yerlerde ırkçı saldırıların hedefi olmalarının en önemli nedenleri arasında.
 Mülteciler, sosyal ve siyasal talepleri olan, etkin siyasal özneler olarak görülmelidir.
 Karşı karşıya kaldıkları açlık-yoksulluk-işsizlik-barınma sorunlarına derhal adil çözümler üretilmelidir.
 Türkiye’nin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlamalar kaldırılmalıdır.
 Avrupa’nın mültecileri Türkiye’ye hapseden AB-Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması iptal edilmelidir.
Mültecilerin pazarlık aracı olarak kullanılmasına son verilmesi talebimizin altını bir daha çiziyoruz.
Bununla birlikte iklim değişikliği ve buna bağlı küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri, küresel çapta büyük ölçekli nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasıdır. Milyonlarca insan yaşamak için daha güvenli yerler bulmak üzere yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalıyor ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Tüm dünya toplumlarında çoklu krizin yarattığı öfkeyi yöneticiler, göçmen karşıtı ırkçılığı yükselterek başlarından savuşturmaya çalışıyor.
Bu yüzden doğayı ve insanı korumak için ırkçılığa ve göçmen karşıtlığına karşı birleşik mücadeleyi sağlayacak ağlara, inisiyatiflere duyduğumuz ihtiyacın önemini Dünya Mültecilerle Dayanışma Günü’nde bir kez daha belirtmek isteriz.
Yaşanabilir bir dünya umudunu ve mücadelesini yükselten herkesi selamlıyoruz.

20 Haziran 2021
Yeşil Sol Parti
Mültecilerle Dayanışma Çalışma Grubu

PAYLAŞ