Atölye: Ekolojik krize karşı koymak; Yeşil iktisat

atolye-afis-sonGüncel ekolojik ve iktisadi krizlere karşı doğadan ve toplumdan yana dönüşümün imkanları nelerdir? Radikal iktisatçı ve siyasal aktivist Robin Hahnel’in “Ekolojik Krize Karşı Koymak: Yeşil İktisat” başlıklı kitabından yola çıkarak Parti Meclisi üyemiz Cihan Erdal’ın moderatörlüğünde, kitabın çevirmenlerinden Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ali Kerem Saysel’in sunumuyla birlikte tartışıyoruz.

Çağımızın çevre sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için büyük toplumsal değişimleri mi beklemeliyiz? Doğal varlıkların tükeniş ve kirlenme hızı dikkate alındığında, daha fazla zaman kaybetmeye tahammül edebilir miyiz? Yoksa kapitalist ekonomileri ıslah edecek, ekonomik sistemi yeşil dönüşüme mecbur kılacak çevre politikaları için mi çaba göstermeliyiz? Daha önemlisi, etkili çevre politikaları için çalışırken, aynı zamanda nasıl bir toplumsal değişim arzulamalıyız?

Tanınmış radikal iktisatçı Robin Hahnel bu sorulara yanıt ararken, hem anaakım, hem de heterodoks iktisat ekollerinden yararlanıyor. Modern ekolojik düşünce ve analizde önemli yer tutan belli başlı kavramları titizlikle temellendiriyor, eleştiriyor ve çevre mücadelesi için kullanışlı hale getiriyor. Kitap boyunca geliştirdiği yaklaşımlardan hareketle, iklim değişikliğiyle mücadelede ayrıntılı bir perspektif sunuyor.

“Yeşil İktisat”, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ekolojik krize yanıt verecek bir sentez değil, fakat bu sentezi oluşturmak yönünde önemli bir adım. “Yeşil İktisat”, iktisatçı olup bu mesleğin çevre sorunlarına farklı yaklaşım biçimlerini öğrenmek ve öğretmek isteyenler için bir referans kitap. “Yeşil İktisat” aynı zamanda, iktisatçı olmayan çevreci, ekolojist ve aktivistleri iktisatla tanıştıran, onları uzman iktisatçılar karşısında çok daha güçlü kılan bir çalışma.

“Yeşil İktisat”, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ekolojik krize yanıt verecek bir sentez değil, fakat bu sentezi oluşturmak yönünde önemli bir adım. “Yeşil İktisat”, iktisatçı olup bu mesleğin çevre sorunlarına farklı yaklaşım biçimlerini öğrenmek ve öğretmek isteyenler için bir referans kitap. “Yeşil İktisat” aynı zamanda, iktisatçı olmayan çevreci, ekolojist ve aktivistleri iktisatla tanıştıran, onları uzman iktisatçılar karşısında çok daha güçlü kılan bir çalışma.

 Robin Hahnel kimdir?

1946 doğumlu radikal iktisatçı ve siyasal aktivist. Washington DC’deki Amerikan Üniversitesi’nde emeritüs, Portland Eyalet Üniversitesi’nde misafir iktisat profesörüdür. Küba, Peru ve İngiltere’de öğretim üyesi olarak çalışmış, dünyanın pek çok yerinde seminerler vermiştir. ZNet’in kurucusu ve editörü Michael Albert ile birlikte yazdıkları çok sayıda kitap ve birlikte geliştirdikleri Katılımcı Ekonomi modeli, en tanınmış çalışmalarıdır. Hahnel, ABD’nin Vietnam işgaline karşı öğrenci muhalefeti içerisinde aktif olarak yer almıştır ve şimdilerde, ABD’deki Yeşil Parti’nin yerel kolu olan Maryland Yeşil Parti’de çalışmaktadır. Kendisini liberter sosyalist gelenek içerisinde değerlendiren Hahnel’in son çalışmalarında, katılımcı ekonomi, ekonomik adalet, ekonomik demokrasi ve çevre meseleleri arasındaki bağlantılar işlenmektedir.

Ali Kerem Saysel kimdir?

1990 yılında BÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi. Sistem kuramı, modelleme ve benzetim, enerji ve doğal kaynak politikaları araştırma konuları. Sürdürülebilirlik ve çevre problemleri üzerine kısa blog yazıları yazıyor, yayıncılık faaliyeti yürütüyor.

PAYLAŞ