Ekolojik ve Ekonomik Yıkım Torbası Meclisten Geçti!

Ekolojik ve Ekonomik Yıkım Torbası Meclisten Geçti!

16 Ağustos Salı günü görüşmeleri başlayan “torba yasa”dan ekolojik ve ekonomik yıkım kanunları geçti.
Dün gece çok doğru bir kararla Belediyelere Kayyum atanması ile Hakkari, Şırnak’ın ilçe olmasına ilişkin teklifler torba yasadan çıkarılıp geri çekildi. Emek, ekoloji hareketlerinden, yaşam savunucularından gelen tepkilere rağmen Meclis’teki görüşmeler devam etti ve diğer maddeler bu sabaha karşı yasalaştı.
Her şeyin doldurulduğu torba tasarısının 75. maddesi de kamu yararı gözetilerek geri çekilmesi gerekirken bu sabaha karşı yasalaştı. Meclis eliyle bir kez daha ekolojik ve ekonomik yıkımların önü açılmış oldu.

Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlarla bu projelere;

• Kurumlar vergisi, Gümrük Vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopajı teşviki tanınacak,
•Hazine arazilerinin 49 yıllığına bedelsiz tahsisi, yatırımın tamamlanması ve 5 yıllık istihdamın sağlanması halinde bedelsiz devri sağlanacak,
•Proje çalışanlarının 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi ile 10 yıla kadar tüketilen enerjinin %50’si kamu bütçesinden karşılanacak,
•Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılacak krediler için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanacak,
•Niteliğine kimin karar vereceği belli olmayan personel için 5 yıla kadar asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilecek.
•Yatırım tutarının %49’u kadarına, 10 yıl içerisinde halka arzı veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak alınmasına karar verilebilecek,
•Üretilecek ürünler için devlet alım garantisi verilecek,
•Diğer kanunlarda yer alan izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna, kolaylıklar tanınabilecek.
Bu şekilde vergi muafiyetleri ile her türlü teşvik ve destekle yapılacak yatırımlar için imar, lisans, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu belgesi, inşaat ruhsatı, işyeri açma ruhsatı gibi izin ve ruhsatlar bile aranmayacak. Ayrıca projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilecek.

Kanunda yer alan maddeler ile;
•Orman alanlarında endüstriyel tesisler dahil olmak üzere yapılaşmanın önünü açıyor.
•Tabiat varlıklarını koruma üzerinde kamusal denetim kaldırılırken, yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilerek merkezileştiriyor.
•Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kurularak, TMMOB Kanunu’na aykırı olarak Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odalarına paralel meslek odaları yaratılıyor.
•Kentler, sermaye için sınırsız rant alanı ilan ediliyor. Halkın iradesi, barınma hakkı yok sayılırken yağma ve talan yasalaşmış oluyor.
•Yerel yönetimlerin itibarsızlaştırılması sağlanıyor, yetkileri iktidar tarafından atanmış vali ve kaymakamlara devrediliyor, halkla yerel yönetimin bağı koparılmış oluyor.
•Nükleer santraller, Kanal İstanbul gibi lüzumsuz ‘çılgın’ projeler bu yasa ile dokunulmaz oluyor, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımız elimizden alınıyor.

Meclis’ten geçen bu maddeler ile, iktidarın iradesi, halkın taleplerinin bir kez daha önüne geçmiş oldu.

Emek, bir kez daha yok sayıldı. İş cinayetlerinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler yerine işverene süre uzatımları sağlandı.
Doğal ve kültürel varlıklarımız, sermayenin cirit alanı ilan edildi.

Bizler tüm bu yasal düzenlemelere karşı eşit, yeşil ve özgür bir dünya için mücadelemizi büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz.

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ