Engelleri Koyan Sistemin Kendisidir!

Mevcut toplum, koyduğu normallik tanımları ile bedensel farkları dikkate almayan toplumsal örgütlenmesi ile sakatlayıcıdır. Bu anlamda engellilik / sakatlık tıbbi değil, siyasi bir meseledir.

İçinde yaşadığımız sistem, toplumu yönetme biçiminin parçası olarak, kendi normallik standardını tanımlayıp kurumsallaştırarak normalliği bize sorgulanmaz bir hayat tarzı olarak sunmaktadır.

İçselleştirilen bu durumun doğal sonucu olarak da sistemin “normal dışı” gördüğü bireyler ayrımcılığa uğramakta, toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışmakta, toplumsal yaşama katılmakta ve eşit bir yurttaş olarak yaşamını sürdürmekte güçlük çekmektedir.

Toplum tarafından “normal” dışı olarak tanımlanan bireylerin erişmekte güçlük çektiği, eğitim, istihdam, erişim herkes için tartışılmaz vazgeçilmez ve hiçbir sebeple kısıtlanamaz bir haktır. Sistemin “normallerinin” dışında kalan bireylerin örgütlenip haklarını talep etmeleri, kendilerine karşı ayrımcılık yapan toplumu dönüştürmeleri çok önemlidir.

Toplumun da bu ayrımcılığa karşı mücadele vererek, engellilerin de eşit yurttaşlar olarak diğer yurttaşların sahip olduğu hakları elde etmelerini sağlamak hayati öneme sahiptir.

Yeşil Sol Parti olarak; eşit, adil, erişilebilir, sürdürülebilir, ekolojik bir hayat için, mutlak olduğu düşünülen sınırların ortadan kalkmasını, kim ve ne olduğumuzu bedensel uzuvlarımızın değil, duygularımızın, düşüncelerimizin ve hissettiklerimizin belirlediği bir dünya kurmayı hayal ediyoruz.

Her birimiz farklıyız, hepimiz eşitiz.

Eylem Tuncaelli – Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ