Eş Sözcümüz Eylem Tuncaelli Akkuyu Davasına katıldı

Eş Sözcümüz Eylem Tuncaelli ve PM üyemiz Av. Arif Ali Cangı, Yeşil Sol Parti’yi temsilen 22.11.2017 günü Danıştay 14. Dairesi’nde davacı olduğumuz Akkuyu NGS ÇED olumlu kararının iptalini istediğimiz duruşmada hazır bulundular.

Eylem Tuncaelli duruşmaya dair izlenimlerini şöyle aktardı:

“Avukatımız Arif Ali Cangı’nın, “ÇED olumlu kararının” iptalini istememizin gerekçelerini anlatırken Mahkeme Heyeti Başkanı tarafından “Siyaset yapıyorsunuz, lütfen ÇED raporuna ilişkin değerlendirmenizi yapın” diyerek sıklıkla sözü kesildi. Oysaki Cangı, duruşmadan 24 saat önce CB Erdoğan’ın Akkuyu Nükleer Santrale ilişkin sözleri ile yapılan siyasi müdahaleye dikkat çekiyordu.

BU TEKNİK DEĞİL SİYASİ BİR DAVADIR.

Duruşmada konunun uzmanları ve yaşam savunucuları vardı. Bir nükleer güç santrali yapıyorsanız bu siyasi bir karardır; tavrınızı nereden koyduğunuzu belirler. Şirket avukatının duruşmada enerji elde yöntemlerine dair hangi fayansı döşeyeceğinizle ilgili benzetmesi etik dışı olmanın haricinde gülünçtür de. Döşemek istedikleri taşlar cehenneme yol oluyor. Bu dava siyasi bir davadır. Tercihinizi yaşamdan yana mı yoksa ne pahasına olursa olsun lobiler para kazansın diye ölümden yana mı koyacağınızı belirler.

Evet davaya konu olan ÇED Raporu, ilgili mevzuat gereği bile hem hukuksal açıdan hem de teknik açıdan arızalıdır ve iptali gerekir. Bilirkişi Raporu ‘bu eksiklikler raporu sakatlamaz” demektedir. Evet sakatlamaz; bu, raporu çevresel etki değerlendirme raporu olmaktan çıkarır, tesisin reklam çalışması olarak planladıkları yalanlar manzumesi haline getirir. Özetle anılan rapor bir çevresel etki değerlendirme raporu değildir.

Mevzuatta tanımlanan süreler aşılmış, ÇED süreci ve ÇED’in temel bilimsel hedefleri gözardı edilmiştir. Akkuyu NGS bir entegre tesisken, bu proje içinde yer alan prosesler tekil adımlarmış gibi tek ÇED süreci işletilmeden sözde rapor hazırlanmıştır. En temel hedef kümülatif etkinin hesaplanması olmalıyken bu bile gerçekleştirilmemiştir. Hesaplarda kullanılan ya da örnek diye verilen sabitler, rakamlar kılıfına uydurulmuş sayılardan ibarettir. Hele ki sosyal faydalar başlığı bir masal anlatısından oluşmaktadır.

Bir gelecekten bahsedebilmemiz için nükleer macerasından derhal vazgeçilmelidir. Bu nedenle ÇED kapsamında uygun yer seçilme vb konularına dair görüşümüz gezegende nükleer güç santrali yapmaya uygun bir yer yok şeklindedir. Yenilenebilir, temiz enerji elde yöntemleri kullanılmalıdır. Sicili bu denli bozuk, atıkları bu denli sorunlu NGS’lerin hala gündemimizde olması bile akıl dışıdır.

Avukatlarımızın ve konunun uzmanlarının ÇED Olumlu Kararının iptalini detayları ile anlattığı duruşmada, Savcı davanın reddini istedi. Karar Aralık ayı içerisinde bizlere tebliğ edilecek.”

PAYLAŞ