Eşit, Özgür, Yeşil Bir Dünya İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız…

Emek, barış ve demokrasi güçleri, muhalifler, çalışanlar büyük bir kuşatma altında sindirilmeye çalışılıyor. KHK’lar, OHAL bahane edilerek grev hakkının gaspı, özel istihdam büroları, sahte taşeron yasaları ile işçi ve emekçilere kölelik koşulları dayatılıyor.

Çalışırken ne güvencemiz var ne de güvenliğimiz. İş cinayetlerinde her yıl binlerce canımızı yitiriyoruz. Yine her yıl onlarca mevsimlik işçi ekmek için yollarda can veriyor. Zor koşullarda yaşamlarını sürdüren mülteciler ucuz iş gücü yapılmak isteniyor. Kamu emekçileri keyfi soruşturmalara, sürgünlere, tutuklamalara, gözaltılara maruz kalıyor ve hatta ihraç ediliyor. Sendikal hak ve özgürlükler gasp ediliyor, grevler yasaklanıyor. Kadın işçiler torba yasalarla eve gönderiliyor…

Gazeteciler tutuklanıyor, tüm medya kontrol altında tutularak doğru haber alma hakkımız elimizden alınıyor. Yaşam hakkı diyen akademisyenler tutuklanıyor, cezalandırılıyor.

Şehirler ihanete uğruyor, tarihin canlı tanıkları kültür mirasları, toprağımız suyumuz gibi ranta açılıyor.

Tüm yaşam alanlarımızda baskı ve sömürünün her zamankinden daha pervasızca ilerlediği günlerden geçiyoruz. Barış, demokrasi ve adalet mücadelesini omuz omuza büyüteceğimiz günlerden…

Birlik Mücadele Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta;

Bu gidişe hep birlikte dur diyelim!
Baskısız, insan onuruna yaraşır bir çalışma ve yaşam için el ele verelim.
Hukuksuzluğa ve keyfiyete son verelim.
Sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi için yan yana duralım.
Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir ülkede yaşamak için omuz omuza verelim!
Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını sağlayalım!
Şehirlere ihanete, doğanın talanına son verelim!
Kötülüğe karşı duralım!

Savaşa, yıkıma, baskıya, yasaklamalara karşı direnişi ve dayanışmayı büyütmek için bir arada, hep birlikte alanlardayız!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

PAYLAŞ