Ettiği Hipokrat yemininin gereğini yapan TTB yalnız değildir!

Bu sabah Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne yönelik düzenlenen operasyonla TTB Merkez Konseyi üyeleri gözaltına alındılar.

Barışı savunmak ve savaşların toplumsal yıkıcılığına dikkat çekmek asla suç değildir, olamaz. TTB Merkez Konseyi, ettikleri Hipokrat yemini gereği yaşamı savunmaya devam etmekte, meslek etiği gereği vicdanları ile görevleri arasına hiçbir ayrımcılığın girmesine izin vermemektedir.

Hipokrat yeminini bir kez daha hatırlatmak isteriz:

“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime, dil, din, milliyet, cinsiyet, takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

İki büyük dünya savaşı dahil hiçbir savaş ve çatışmada barış isteyen, demokratik müzakere süreçlerinin işletilmesini talep eden, militarizmi ret eden, yaşamdan yana tavır koyan bireyler, demokratik kitle örgütleri bu denli baskı ile karşı karşıya kalmadılar.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yaptığı açıklama ile, örgütlü bir meslek örgütü olarak, mesleki ve ahlaki bir sorumluluğu yerine getirmişlerdir. Açıklamalarında, şiddet içermeyen, toplumu kutuplaştırmayan sivil bir itirazı dillendirmişlerdir.

En meşru haklarını kullanan TTB yöneticilerine yönelik bu gözaltı ve soruşturma, anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün gaspı demektir. Bu durumda eğer bir suçtan bahsedilecekse iktidar anayasayı ihlal suçunu işlemektedir.

Yeşil Sol Parti olarak;

Bizlerin ana ekseni şiddetsiz bir siyaset ve demokratik mücadeledir.  Militarizme, savaşa ve ekolojik/demokratik yıkımlara karşı mücadele ana ilkelerimizdir.

Bugün TTB Merkez Konseyi üyelerine yönelik bu gözaltı ve operasyon durdurulmalı, TTB’li yöneticiler serbest bırakılarak hukuksuzluğa, hak ve özgürlüklerin kullanılmasına karşı baskılara son verilmelidir.

Meslek etiğini koruyan, vicdani sorumluluğunun gereği bunca baskı ortamında susmayan TTB Merkez Konseyi onurumuzdur.

30 Ocak 2018

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez

YEŞİL SOL PARTİ

EŞ GENEL SÖZCÜLERİ

PAYLAŞ