HAK TEMELLİ ÇALIŞMA ALANINDA HAK GASPINA İZİN VERMEYELİM

Sendikamız Sosyal-İş’in 26 Haziran 2020 tarihi itibariyle yetkili olduğu Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde işveren tarafından işçi kıyımı yapılmaktadır.

Sendikamız, Mavi Kalem’de örgütlenmesini tamamlamış,   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurusunu yapmış ve Bakanlık Sendikamıza çoğunluk belgesini göndermiştir. Bu süreçte işveren asılsız gerekçelerle yetkimize itiraz etmiştir. Yetki itiraz süreciyle birlikte, Mavi Kalem işvereni Ağustos ayından bu güne kadar 20’ye yakın, çoğu da üyemiz olan çalışanını pandemi sürecini ve işverenin yürütmüş olduğu projelerin bittiğini bahane ederek işten çıkarmış ya da ücretsiz izne göndermiştir.

HAK TEMELLİ ÇALIŞMA ALANINDA HAK GASPI!

Çalışanlar için en temel haklardan birisi ve anayasal hak olan sendika üyeliği hakkı, Mavi Kalem yönetim kurulu ve yürütme kurulu tarafından kuruma yönelik bir tehdit olarak görülmüştür. İşveren çalışanların arasında kimlerin sendikalı olduğunu dernek çalışanlarına sorarak veri gizliliğini ihlal etmiştir. Sendikalı olan arkadaşlarımızın isminin araştırılması ve işten atılması/ücretsiz izne çıkarılması sendika üyeliğine yönelik bir caydırma politikasıdır. Hak temelli çalışan bir STK olduğunu iddia eden Mavi Kalem sendika üyesi çalışanlarına yönelik; çalışmalara dâhil etmeme, ayrımcılık, ötekileştirme, yalnızlaştırma, değersizleştirme, iş yükünü arttırma ve alanı dışında iş verme gibi uygulamalara gitmiştir. Kadın bakış açısına sahip olduğunu her çalışmasında belirten işveren yetkilileri, özellikle pandemi döneminde kadın çalışanlarını sosyal ve ekonomik olarak zora sokmuştur.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu iddia eden Mavi Kalem’in kar amacı güden kuruluşlar için yapılan ücretsiz izin düzenlemesini kullanması etik değildir. Pandemi gerekçe gösterilerek işten atılan ya da ücretsiz izne çıkarılan üyelerimizin çalıştığı projeler devam etmektedir. Üstelik ilgili üyelerimizin çalıştığı pozisyonların bir bölümü için yeni personel alımı da yapılmıştır.

Mavi Kalem yönetimi, sendikamızın görüşme talebine uzun süre yanıt vermemiş, sonrasında ise pandemi gerekçesiyle talebimizi reddetmiştir. Oysa talep ettiğimiz görüşmenin kendileriyle daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi dijital bir platform üzerinden, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılması mümkündür.

İnsan hakları alanında çalıştığını iddia eden bir derneğin sendikaya ve sendika üyesi olanlara karşı sergilediği bu tutum kesinlikle kabul edilemez. Yaşanan hak gaspının karşısında üyelerimizin yanındayız. Üyelerimize gerekli sendikal ve hukuki desteği sağlamaktayız.

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve yürütme kurullarını hukuka, insan ve işçi haklarına saygılı davranmaya davet ediyoruz.

Sosyal-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

Haber http://www.sosyal-is.org.tr/index.php/guncel-haberler/sendikamizdan-haberler/560-mavi-kalem-i-isci-haklarina-davet-ediyoruz

linkinden alındı

PAYLAŞ