HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz!

İHD’nin çağrısıyla bir araya gelen 46 kurum olarak , HDP’ye açılan kapatma davasına karşı ortak metin yayınlayarak “HDP’nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz” açıklaması yaptık.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) çağrısıyla bir araya gelen, aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ( KESK ) Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB ), Demokrasi İçin Birlik (DİB), İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Alevi Dernekleri Federasyonu ve partimizin bulunduğu bir çok siyasi parti ve oluşumun da yer aldığı 46 kuruluş olarak, düzenlediğimiz toplantıda “HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz” başlıklı ortak destek metni yayınladık.
Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya Eş Sözcümüz Ayşe Erdem, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve bir çok kurum temsilcisi katıldı.

Demokrasi ve İnsan Hakları İçin HDP’nin Siyaset Yapma Hakkını Savunuyoruz!
5 Temmuz 2021 – İnsan Hakları Derneği
Siyasi haklar yasaklanamaz!
Bölgemizde ve ülkemizde, siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan diyalog ve müzakerelerin askıya alındığı, hukukun ve insan haklarının yok sayıldığı, karanlık birtakım güçlerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şiddetin dili hâkim kılındıkça kadına ve çocuğa yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal yaralar derinleşmekte, insanlar büyük bir baskı cenderesi altında nefessiz kalmaktadır.

Türkiye, muhaliflerin hapsedildiği bir ülkeye dönüşmüş, hapishaneler en ağır insan hakları ihlallerinin meydana geldiği mekânlar haline gelmiştir. Siyasi iktidarın Kürt sorunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm sorunları, güvenlikçi bir zihniyet ile baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı, bu vahim tabloyu ortaya çıkarmaktadır.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan muhalif siyasi partiler, siyasi iktidar tarafından düşmanlık politikalarının hedefine konmakta, bir nefret iklimi yaratılmaktadır. Muhalefet liderleri açıkça linç teşebbüsüne uğramakta ve tehdit edilebilmekte, parti çalışanları parti binalarında öldürülebilmektedir.

Siyasi rakipler olarak partilerin faaliyet yürütmesi Anayasal güvence altındayken siyasi iktidarın yargıyı sopa olarak kullanarak rakibini devre dışı bırakmak istemesi esasen demokrasiye zarar vermekte, demokratik siyasete kilit vurmakta ve en önemlisi toplumsal ve siyasal nefret iklimini büyütmektedir.

Bu nedenlerle, üye, yönetici ve çalışanlarına yönelik yargı baskısının yanı sıra fiziki saldırılarla birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin kapatılmak istenmesini demokrasiye ve demokratik siyasete yapılan bir darbe ve Türkiye’ye yapılmış bir kötülük olarak görüyoruz.

Siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin demokrasi, insan hakları ve doğayı savunan; bunun mücadelesini yürütenler olarak ülkemizde yaşanan ve her geçen gün büyüyen bu hak ihlallerine karşı artık dur ve yeter denilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’yi yönetenler Anayasal güvence altına alınan temel insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı olmalı, Anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeli, İstanbul Sözleşmesinin feshini yok saymalıdır.

İnsan hak ve özgürlüklerinin temel esaslarından biri olan siyasi örgütlenme hakkı hiçbir gerekçe ile engellenemez.

Anayasa Mahkemesi’nin de AİHM’in DTP ve Diğerleri/Türkiye kararında belirtilen insan hakları ve demokratik ilkelere uygun ve Türkiye’deki siyasi çeşitliliği gözeten, halkın seçme iradesini hesaba katan adil bir karar vermesini bekliyoruz.

Tüm bu nedenlerle, yargı eliyle kapatılmaya, kolluk gücüyle sindirilmeye çalışılan ve parti binaları basılarak üyeleri katledilen HDP’nin demokrasi ve insan hakları için siyaset yapma hakkını savunuyoruz ve tüm demokrasi güçlerini de bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

İmzacı Kuruluşlar

Alevi Bektaşi Federasyonu
Alevi Dernekleri Federasyonu
Alevi Kültür Dernekleri
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
Birleşik Devrimci Parti
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Çağdaş Hukukçular Derneği
Demokratik Alevi Derneği
Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD)
Demokratik Yöre Dernekleri Koordinasyonu
Demokrasi İçin Birlik (DİB)
Demokratik Bölgeler Partisi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Devrimci 78’liler Federasyonu
Dersim Dernekleri Federasyonu
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
Diyalog Grubu
Düşünce Suçuna(?) Karşı Girişim
Emek Partisi
Ezilenlerin Sosyalist Partisi
Emekçi Hareket Partisi
Ekoloji Birliği
Halkevleri
Halkların Demokratik Kongresi
Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı
Hak ve Adalet Platformu
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği
İnsan Hakları Derneği
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
Sosyalist Emekçiler Partisi
Sosyalist Meclisler Federasyonu
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)
Sol Parti
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipler Birliği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türkiye İşçi Partisi
Toplumsal Özgürlük Partisi
Yeşil Sol Parti
Yurttaş Girişimi
78’liler Girişimi

PAYLAŞ