Hrant’ı aramızdan alan siyasi iklim değişmeden adalet sağlanmış olmaz!

Aradan 16 yıl geçti; Hrant’ı aramızdan koparıp alan siyasi iklim ne yazık ki bugün de varlığını sürdürüyor.

Onlarca siyasi cinayette karşımıza çıkan cezasızlık, Hrant davasında net olarak yaşanmıştır. Hrant suikastı devletin desteklediği, yönlendirdiği veya göz yumduğu aktörlerin yarattığı ağır insan hakları ihlalleri ile ilgili devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesiyle tarihe geçek .

Birkaç tetikçiye verilen hapis cezası ile suikastın üzeri kapatılamaz. Cezasızlık davalarının çoğaldığı ülkelerde faşizm kurumsallaştırılıyor demektir.

Toplumsal travmalarımızda eksikliğini hissettiğimiz gerçek bir yüzleşmeyi, Hrant’ın katledilmesine yol açan süreç için de gerçekleştiremezsek, onu ölüme götüren yolun taşlarını döşeyen adaletsizlikle, tekçilikle, ötekine tahammülsüzlükle ve baskıyla büyüyen bu rejimi değiştiremezsek hiç kimse adaletin tam ve gerçek anlamıyla sağlanmış olduğundan bahsedemez.

Hrant, tekçiliğe, bağnazlığa, ırkçılığa, baskıya ve nefrete karşı verdiğimiz mücadelede yitirdiğimiz en büyük değerlerimizden biriydi. O, sadece bir Ermeni olduğu için hedef seçilmedi. O, bu ülkedeki farklılıkları hakkında “Ben üç dil biliyorum. Ermenice, Kürtçe ve Türkçe. Benim içimde bu üç dil hiç kavga etmiyorlar. Barış içinde yaşıyorlar” dediği ve ısrarla halklar arasındaki barış köprüsü kurmak istediği için katledildi.

Ölümünün on altıncı yılında hepimizin O’na borcu var. Bugün ülkeyi ağır bir kıskaç içinde kıvrandıran tek adam rejiminden kurtarmak, halklar arasında barış ve kardeşlik köprüsü kurmak, Cumhuriyeti ikinci yüz yılında şimdiye kadar sahip olamadığı demokrat niteliğine kavuşturmak konusunda her zamankinden daha ağır bir sorumluluk altındayız.

Türkiye’yi bugünkü iklimden kurtaramadığımız, evrensel hukukun, adaletin, özgürlüğün ve barışın hüküm sürdüğü bir ülke haline getiremediğimiz her gün, Hrant’a ve tarihe karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayacağız.

Yeşil Sol Parti olarak, Türkiye halklarının kardeşliği ve toplumsal barış mücadelesinde kaybettiğimiz Hrant’ı katledilişinin on altıncı yılında saygıyla anıyor, onun hayalini kurduğu barış ve kardeşlik iklimini gerçekleştirene kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Çiğdem Kılıçgün Uçar – İbrahim Akın

PAYLAŞ