Kıdem Tazminatı Hakkına Dokunmayın!

İktidar uzun zamandır hedefine koyduğu ve kapalı kapılar arkasında ele aldığı kıdem tazminatını yeniden gündeme getirdi. İktidarın basına sızdırdığı açıklamalara göre tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatını fona aktarmayı düşünüyor. İktidarın getireceği söylenen düzenlemede ayrıca 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanları etkileyecek güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırma adımları da var.

İktidar yaptığı düzenlemelerle işçi sınıfının kazanılmış haklarını geriletmeye çalışıyor. İşsizliğin devasa boyutlara ulaştığı ve her geçen gün işsizliğin arttığı bu günlerde kıdem tazminatına yönelik yapılması planlanan bu saldırı ile işçi sınıfının güvencesi yok edilmeye çalışılıyor.

Koronavirüs ile birlikte dünyada neo-liberal politikalar tam anlamıyla iflas etmişken, işçiler zor şartlar altında geçim derdine düşmüşken, iktidar hala bu tükenmiş politikaları uygulamaya çalışıyor

Çünkü;
• İşverenlere ve iktidarın kendisine kaynak olacak yeni bir işsizlik fonu gibi bir bütçeye daha sahip olmak istiyor.
• Güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmak, işten çıkarmaları kolaylaştırmak, işverene keyfiyet olanağı sunmak, kıdem tazminatı oranını düşürmek istiyor.
• Kurulması planlanan fon ile işçilerin birikmiş emeğine ve geleceğine el koymak istiyor.

Kıdem tazminatı işçilerin geleceğidir, alın teridir, birikmiş emeğidir, güvencesidir. Kıdem tazminatını öyle kapılar arkasında yapılan “müzakereler” yoluyla tartışamazsınız. Yapılması gereken kıdem tazminatını fona çevirmek değil kıdem tazminatını güçlendirmektir.

Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki;
1-Kıdem tazminatı tüm işçiler için, çalışma yılı şartı olmaksızın kullanılabilen bir hak olmalıdır.

  1. Kıdem tazminatı, her türlü işten ayrılma durumunda işverenler tarafından ödenen ve ödenmemesi durumunda devlet tarafından güvence altına alınan bir hak olarak yeniden düzenlenmelidir.
  2. İşyerinin iflas etmesi ve icra durumunda işçi alacakları öncelikli olmalıdır.
  3. İşveren için bir koruma olan kıdem tazminatı tavan uygulaması kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatı işçilerin aylık kazançları üzerinden hesaplanmalıdır.

Eylem Tuncaelli – Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ