KONGRE ÇAĞRISI

Partimizin 2.Olağanüstü Büyük Kongresi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Saat 10.30’da Kızılay Mah, Atatürk Bulvarı, No:88 Kat:8 Daire: 16  Kızılay Çankaya Ankara adresindeki Genel Merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gündem ile, 16 Ekim 2022 Pazar günü Saat 10:30’da, Necatibey Caddesi No:57 Kızılay Çankaya Ankara adresindeki TMOOB İnşaat Mühendisleri Odası Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış

2-Divan Seçimi

3-Saygı Duruşu

4-Eş Genel Başkanların Konuşmaları

5-Karar önergeleri Komisyonunun Kurulması

6-Konukların Konuşmaları

7-Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

8-Mali Raporun Okunması ve İbrası

9-Karar Önergelerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

10-Seçimler ( Eş Genel Başkanlar, PM, Merkez Disiplin Kurulu, Arabulucu)

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış

PAYLAŞ