KONGRE ÇAĞRISI

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Çankaya İlçe Örgütü’nün 4.Olağan
Kongresi 03 Şubat 2023 tarihinde Ziya Gökalp Cad. Bayındır 2 Sk.
No: 37/11-12 Çankaya – Ankara adresinde saat:14: 00 ‘de aşağıdaki
gündemle; çoğunluk sağlanamaması durumunda 04 Şubat 2023
tarihinde aynı adres aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı
gündemle yapılacaktır.

Gündem
1-Açılış, 2-Divan Seçimi, 3-Saygı Duruşu, 4-Faaliyet ve Mali
raporun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrası , 5-Seçimler,
6-Kapanış

PAYLAŞ