Nükleer, Felaket ve Yok Oluş Demektir Hiroşima ve Nagazaki’yi Unutma…

Nükleer, Felaket ve Yok Oluş Demektir
Hiroşima ve Nagazaki’yi Unutma…

Bir tarafta insanlığın elindeki var etme olanakları, diğer tarafta yine insanlığın ürettiği yok etme kapasitesi.
Hiroşima ve Nagazaki’ye İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan ve iki yüz elli bin insanın ölümüne, milyonlarca insanın sakat kalmasına, onlarca yıl boyunca bebeklerin sakat doğmasına yol açan atom bombaları insanlık tarihinin en büyük ve en acımasız kitlekatliamlarındandır. Felaketin üzerinden 71 yıl geçmiş olmasına rağmen, hala orada yaşayan halk bu bombaların acısından ve etkilerinden kurtulamamışlardır.
Nükleer bombalar yüz binlerce insanı aynı anda yakarak yok eden, etkisi binlerce yıl boyunca dünyadaki hayatı yok etmeye devam eden kitle imha silahlarıdır.
15 Temmuz’da ülkemizde gerçekleşen darbe girişiminin ardından, İncirlik’teki nükleer bombaların ve hidrojen bombalarının varlığı Amerikan basını tarafından kaygıyla gündeme getirildi.
Avrupa çapında NATO kapsamında ABD’ye ait 200 adet nükleer silah halen İtalya, Almanya, Hollanda ve Türkiye’de tutulmaktadır. İncirlik’teki nükleer silahların her biri Hiroşima’ya atılan bombalardan 10 kat daha fazla zarar verici özelliğe sahip ve bu bombaların tümünün toplam gücü bütün Avrupa’yı haritadan silecek kadardır. Her bir nükleer silah, ciddi kaza riski taşımakla beraber bulundukları ülkeyi de potansiyel bir hedef haline getirmektedir. Bu nükleer silahlar Rusya’nın taktik nükleer silahlarından vazgeçmesini engellemiş ve İran’da da nükleer silah yapma isteğini kuvvetlendirmiştir. Ayrıca bu atom ve hidrojen bombalarının daha önce tereddüt etmeden kullanmış bir ülkenin kontrolünde ve bizim evimizde olması da insanlığın ve bölgemizin içinde bulunduğu tehlikenin büyüklüğünü daha da ortaya koymaktadır.
Bu bombaların varlığı ve dünyanın savaş politikaları insanlığı ve gezegenimizi felaketten ve yok oluştan başka bir yere götürmeyecektir.
Daha yaşanılabilir, savaşsız, katliamsız bir dünya için kendi ülkemizde ve dünyada atom bombası, hidrojen bombası ya da herhangi bir kitle imha silahı istemiyoruz.
Japon halkının acılarını paylaşıyoruz. 71 yıl önce Japonya’nın başına gelenin dünyanın diğer halklarının başına gelmemesi için başta İncirlik’teki nükleer bombalar olmak üzere tüm dünyadaki nükleer bombaların acilen yok edilmesi ve tüm insanlığın nükleerle ilgili her türlü hayalden vazgeçmesi zorunluluktur.
Nükleersiz ve ekolojik bir dünya mümkün!

PAYLAŞ