OHAL Komisyonu kaldırılmalıdır!

OHAL Komisyonu, oyalama komisyonudur; derhal kaldırılmalıdır!
2016’da ilan edilen OHAL’le birlikte yaklaşık 152 bin kamu emekçisi gece yarıları çıkarılan KHK’larla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihraç edildi.
Bu hukuksuz uygulama karşısında mahkemeye başvuru yolları kapandı. İç hukukta yeri olmayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan hakimlerden oluşan bir OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu.
OHAL İnceleme Komisyonu mayıs sonu itibariyle 126 bin başvurudan 115 bin başvuruyu karara bağlarken 11550 başvuruyu ise hala bekletmektedir. Yine OHAL Komisyonu incelediği dosyalardan 14072 si için işe iade kararı verirken 101.058 sini ise reddetti.
OHAL Komisyonu için parasız sağlık, anadilinde bilimsel, laik, demokratik eğitim istemek, emek ve demokrasi mücadelesinin parçası olmak, sendikal faaliyet yürütmek, barış istemek, MEB’e bağlı okullara çocuğunu göndermek, Çalışma Bakanlığına bağlı bir sendikaya üye olmak, bir bankaya para yatırmak, gazete okumak, TV izlemek, kurum kanaati gibi hukukta suç sayılmayan işlemler RET gerekçesi sayıldı.
Yine OHAL Komisyonu aynı gerekçeyle ihraç edilen iki emekçiden birini işine iade ederken, diğerine ret kararı verebildi. Bu durum uzun zamandır kamuoyunda OHAL Komisyonunun belli çevrelerce yönlendirildiği hatta para karşılığı komisyon tarafından olumlu karar verildiği, “FETÖ Borsası” tartışmalarını gündeme getirdi.
Süleyman Özışık’ın yaptığı bir röportajda bu hukuksuzluğu itiraf ettiğini gördük: Özışık’ın “masum” bulduğu KHK’lılar Süleyman Soylu’ya bildiriliyor ve o KHK’lılar da işlerine iade ediliyormuş!
Komisyon son açıklamalarından birinde (kalan dosya sayısı 18 binlerde iken) “geriye kalan dosyalar bizim belirlediğimiz kriterlere uymuyor, bizler için zor dosyalar, açıkça ne yapacağımızı bilmiyoruz ve kurum kanaatini referans alacağız” diyerek acz içinde olduklarını ve hukuksuz icraatlarını kendi ağızlarından itiraf etmişlerdi.
Adam kayırmanın, rüşvetin, yalanın, iftiranın, kadrolaşmanın, yolsuzluğun, rantın kol gezdiği OHAL Komisyonu bağımsız karar alamayacağını, kimlerden emir aldığını, kimlere hizmet ettiğini her bir adımında gösteriyor.
Bu nedenle OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli, bugüne kadar verdiği kararların geçersiz sayılarak, KHK ile işlerinden atılan kamu emekçileri işlerine iade edilmelidir.
Yeşil Sol Parti olarak haksız ve hukuksuz bir şekilde işlerinden edilen emekçilerin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında durmaya ve bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Yeşil Sol Parti Eşsözcüleri
Ayşe Erdem ve İbrahim Akın

PAYLAŞ