Partimizin 4.Olağan Büyük Kongresi

Partimizin 4.Olağan Büyük Kongresi 14 Ekim 2023 Cumartesi günü Saat 10:00’da, Cumhuriyet Cad. Altındağ Ankara adresindeki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda aşağıdaki gündemle yapılmasına;
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 15 Ekim 2023 Pazar günü saat 10:00’da aynı adreste, aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM
1-Yoklama ve açılış
2-Divan seçimi
3-Saygı duruşu
4-Eş Genel Başkanların konuşması
5-Karar önergeleri ile tüzük değişikliği komisyonlarının kurulması
6-Konukların konuşması
7-Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
8-Mali raporun okunması ve ibrası
9-Karar önergeleri ile tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10-Seçimler
11-Dilek ve temenniler
12-Kapanış

PAYLAŞ