Rejimi Cebren Değiştirip Diktatörlüğünü İlan Edemezsin!

Davutoğlu’nun baskıya çaresizce boyun eğmesi sonucu, 5 Mayıs 2016 itibariyle Türkiye’de anayasasız ve yasasız, partili cumhurbaşkanı ve öne çıkmayan başbakan dönemi başlamıştır.

Davutoğlu, 20 aylık başbakanlık döneminde, Türkiye tarihinde görülmemiş yaşam hakkı ihlalleri ile birçok insanımızın ölümüne, şehirlerin yıkımına, doğa ve tarihi dokuların kıyımına imza atmıştır. Bunların hesabını vermekten kurtulamayacaktır.

10 Ağustos 2014’ten beri parlamenter siyasal sistem, mevcut anayasa, yasalar ve teamüller bir kenara itilip, Erdoğan’ın kafasındaki rejime geçiş için her yönden zorlanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parlamenter sistemi anayasada yer almayan ve zorlama yoluyla değiştirme girişimleri doğrultusunda Davutoğlu’nu başbakanlıktan ve AKP genel başkanlığından göndermesiyle hedefe doğru bir adım daha atıldı.

Oysa, Erdoğan ve AKP’nin gönlünde yatan, toplumun çok önemli bölümünün benimsemediği bir modeldir. TBMM çatısı altında, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi dışında, rejimi değiştirme yönünde hiçbir anayasa ve yasa değişikliği yapılmadı.

Davutoğlu kabullense ve AKP mensupları sessiz kalsalar bile, bu keyfi ve kişisel rejimi ülkeye fiilen dayatmanın göz yumulacak ve sessizce geçiştirilecek bir şey olmadığı ortadadır.

Türkiye’deki parlamenter sistemin çift başlılık ürettiği, devlet ve hükümet faaliyetlerinin aksamasına ve yetki karmaşasına yol açtığı ağırlıkla Erdoğan ve iktidar partisi odaklı ve maksatlı bir iddiadır.

Yaşananlar güçler ayrılığı prensibini fiilen ortadan kaldırıp, tek adam yönetimine sıçramak için fırsat kollandığını ve gün sayıldığını gösteriyor. Ancak, Erdoğan’ın demokrasinin güç paylaşımı ve katılım gibi temel ilke ve değerlerini hiçe sayıp, hayalindeki afaki rejime ulaşmak için her yolu mubah sayması kabul edilemez.

Türkiye toplumunun tarihsel mirası, demokrasi deneyimi, özgürlük talebi ve dinamizmi, bütün gücü ellerinde toplama heveslilerinin ülkeye giydirmeye çalıştığı, her tarafı yamalı elbiselere sığmaz.

Toplum özgürlükçü, demokratik ve katılımcı yeni bir anayasa istiyor, diktatör değil!

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri

PAYLAŞ