Savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiğimizi 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir kez daha vurguluyoruz.

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Küresel kapitalist politikalar, iklim krizi, kuraklık, savaşlar, çatışmalar, ağır insan hakları ihlalleri, artan yoksulluk ve eşitsizliklerin ortaya çıkardığı göç ve zorla yerinden edilmeler milyonlarca insanı başka bir ülkede yaşamaya, yaşam ve ayakta kalma mücadelesi vermeye zorlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), “Zorla Yerinden Edilmede Küresel Eğitimler 2022” başlıklı raporunda yer alan verilere göre, zorla yerinden edilenlerin sayısı 108,4 milyona yükselmiştir.  BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM), 2022 Dünya Göç Raporuna göre; dünya genelinde 281 milyon göçmen bulunmaktadır. 

Ayrımcı ve dışlayıcı yaklaşımlar, zor koşullarda yaşayan mülteci ve göçmenlerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmakta, ağır hak ihlallerine maruz bırakmaktadır.

Mülteci ve göçmenleri işsizliğin, yoksulluğun, ağırlaşan yaşam koşullarının sorumlusu gibi gösteren ırkçı ve dışlayıcı yaklaşımlar asla kabul edilemez. Bu çerçevede 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sürecinde göçmen ve mülteciler üzerinden yürütülen ırkçı ve nefret söylemi içeren kampanyalar, uluslararası hukuk ve insan hakları belgelerine rağmen mültecileri geri göndereceğiz yaklaşımları, mültecileri siyasi rant, şantaj, ucuz ve güvencesiz emek olarak gören tek adam rejimi politikaları kabul edilemez.

Savaş ve çatışmalardan sorumlu olanlar, savaş politikalarına son vermek yerine, savaş mağduru göçmen ve sığınmacılara yönelik yeni duvarlar örmekle, yeni hak ihlalleri yaratmakla meşguller. Devletler, göç olgusu üzerine köklü insani çözümler üretmekten kaçınarak “çözümü” tel örgüler, duvarlar, mayınlar, geri gönderme anlaşmaları ve göçmenlere yönelik işkenceye varan uygulamalarda aramaktadır.  Yapılan uluslararası anlaşmalarla sermaye hareketleri ve silahlar için gümrükler-sınırlar kalkarken, göçmenlere karşı sınırlara adeta çelikten duvarlarla örülüyor. Güvensiz botlarla denizlere açılan çaresiz mülteci ve göçmenlerin botlarının sahil güvenlik güçleri tarafından kasten batırıldığına defalarca tanık olduk.

Göçmen ve mültecileri her açıdan istismar eden devletler, göçmen ve mültecilerin başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerle kazanılmış olan tüm haklarını gasp etmeye yönelmektedir.  Mültecilik hakları yerine sığınmacılık, geçici koruma, uluslararası koruma, ikincil koruma gibi uydurma statülerle onların konut, çalışma, eğitim ve sağlık haklarını yok edilmeye çalışılmaktadır. Göçmenler, sermaye için güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak görülmekte, tehlikeli, ağır ve riskli işlerde çalıştırabilecekleri insanlar olarak görülmektedir.

Göçmen ve mülteci sorunu Türkiye için son on bir yılda devasa boyutlara ulaşmıştır. Suriye’ye karşı savaşın tarafı olan AKP-MHP iktidarı milyonlarca insanın Türkiye ve diğer ülkelere göç etmesinin sorumluları arasındadır. Mülteciliği, göçü, kader gibi sunanlar bu ağır yaşam koşulları ve hak ihlallerinin sorumlusudur. AKP-MHP iktidarı mültecilerin yaşadığı ve giderek ağırlaşan sorunları çözmek yerine, Suriye ve Rojava’dan milyonlarca yeni mülteci akını yaratacak savaş ve çatışma siyaseti örmekle meşguldür. Rojava’da Kürtlere karşı yürütülen savaş siyaseti nedeniyle beş milyondan fazla insanın kendi yurtlarında özgürce yaşama hakkı tehlike altındadır. Bu duruma sessiz kalanlar yeni oluşacak zorunlu göç ve mülteci olgusunun sorumlusudur. Savaş politikasına verilecek her destek milyonlarca savaş mağduru için ölüm ile sağ kalma arasında gidip gelen zorlu bir yaşam savaşı iken AKP ve MHP iktidarı için yeni bir rant ve şantaj aracı olacaktır. Yeni acılar ve gözyaşlarına neden olacak, milyonlarca insanı yerinden yurdundan edecek kirli savaş politikalara izin verilmemeli, sessiz kalınmamalıdır.  

Yeşil Sol Parti olarak, iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkacak küresel iklim mülteciliği ve göç hareketlerine dikkat çekmek istiyoruz. İklim krizini ve küresel ısınmayı ortaya çıkaran koşulları ortadan kaldırmaz ve önlem almazsak küresel göç hareketleri kaçınılmaz olacaktır. Bunun sorumlusu kar ve rant uğruna ekolojik yıkıma ve küresel ısınmaya yol açan sermaye politikaları ve buna izin verenlerdir.

Yeşil Sol Parti olarak; Kürtlere yapılan ırkçı saldırganlığa, başta Suriyeli ve Afgan göçmenlere yönelik nefret söylemine, tüm göçmen grupları ve mültecilere yönelik sömürü ve baskıya amasız fakatsız, ayrımsız karşı çıkıyoruz. İnsanların göçe zorlanmasını ya da göç ettiği yerde haklardan mahrum bırakılmasını, baskı altında tutulmasını kabul etmiyoruz. Yeşil Sol Parti olarak dünyayı, göçmen ve mültecilerle eşit koşullarda ve haklarda yaşadığımız ortak evimiz olarak görüyor, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiğimizi 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir kez daha vurguluyoruz.

Ortak evimizde eşit, özgür, ekolojist ve barış içinde bir yaşam mümkündür. Hep birlikte kurabilir barış içinde yaşayabiliriz

Yeşil Sol Parti
Merkez Yürütme Kurulu

20 Haziran 2023

PAYLAŞ