Seçim bildirgemizi açıkladık: Buradayız, birlikte değiştireceğiz!

Eş Sözcülerimiz Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri Seçim Bildirgemizi kamuoyuyla paylaştı

‘‘Dîsa Em-Reyna Ma’’, “Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz’’ şiarıyla seçim startını verdik. Seçim müziklerinin de tanıtıldığı etkinliğe Eş Sözcülerimiz Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, DBP Eş Genel Başkanları Salihe Aydeniz, Keskin Bayındır, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, TÖP Sözcüler Kurulundan Perihan Koca ve Pelin Kahiloğulları, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, SMF Temsilcisi Erdal Ataş, EHP Merkez Komite Üyesi Hakan Öztürk ve Sözcü Özge Akman ile Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Celil Kaya, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kerem Fırtına, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sönmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Şebnem Oğuz, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu, eski Bakan Ziya Halis ile çok sayıda konuk ve STK temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmalarını HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın yaptığı etkinlikte Eş Sözcülerimi Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın da seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaştı. 

Ciğdem Kılıçgün Uçar’ın sunuşu:

Bu iktidarı gönderecek, Demokratik Cumhuriyeti kuracak, “yüzyılın felaketi”ne karşı Demokratik Cumhuriyet yüzyılını başlatacağız. Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Ulus’la mümkündür. Demokratik Ulus tüm etnik, kültürel ve inançsal kimliklerin eşit ve özgür olarak bir arada var olduğu ve varlıklarının anayasal güvence altında bulunduğu toplumun demokratik ifadesidir.

Türkiye’nin en köklü̈ sorunu olan Kürt sorununun demokratik çözümü ve büyük barış̧ için gereken sorumluluğu üstlenmeye geliyoruz. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının eşiğindeyiz. İnkâr ve bastırma siyaseti yerine, Meclis’in muhataplarla diyalog kurduğu ve demokratik müzakere yöntemleriyle Kürt sorununun çözüldüğü bir yüzyıl için buradayız.

Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun yeni bir demokratik anayasayı, toplumun anayasasını demokratik katılım ve toplumsal müzakere ile birlikte yazmak için Biz Hazırız!

Yürüyüşümüz, ezilenlerin demokratik mücadelesidir. Statüko ile restorasyon arasındaki sıkışmışlığa karşı umut ve coşkuyla adımlarımızı birleştirdiğimiz “Yeni Yaşam”a davettir.

Emeğin sömürüsüne son vereceğiz; ekonomik eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Demokratik Ekonomi Programı’mızla yoksulluk ve işsizlikle mücadele edeceğiz.

Halkları savunmasız kılan, kadınları şiddetin ve sömürünün hedefi haline getiren, ekolojik yıkıma sebep olan ve sermaye odaklarını zenginleştirerek toplumu yoksullaştıran işgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için buradayız.

İktidarların estirdiği faşizme ve kapitalist erkek egemenliğine karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı büyütmek için geliyoruz; eşbaşkanlık ile eşit temsiliyet ilkesi ve İstanbul Sözleşmesi için geliyoruz.

Devletin, dini ve inançları tahakküm altına almasına ve inançlara yönelik tekçi, inkârcı ve asimilasyoncu politikalara karşı özgürlükçü laikliği savunuyoruz. Halkları ayrıştıran bu ceberut döneme son vermeye geliyoruz.

Sendikal Hak ve Özgürlükler İçin Geliyoruz!

İşçilerin, kamu çalışanlarının ve çalışmayla ilişkili olan herkesin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme haklarını güvence altına alacağız.
8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmî tatil günü ilan edeceğiz. Lokavtı anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağız.

Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek İçin Geliyoruz!

İnsanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak adil bir ücret sistemi getireceğiz.
Özel istihdam bürolarını kapatacak, kiralık işçi uygulamalarına son vereceğiz.

Barınma Krizini Bitirmek İçin Geliyoruz!

Barınma krizine karşı sosyal konutlar inşa ederek yoksul ailelerin yerleşmesini sağlayacağız.
Saray inşaatlarını durduracak, var olanları halkın kullanımına açacağız.

Çocukların İşçileştirilmesine Son Vermeye, Genç İşçileri Desteklemeye Geliyoruz!
Çocukların işçileştirilmesine son vereceğiz.
Stajyer ve çıraklık şeklinde kamufle edilen yeni kölelik koşullarını önleyici tedbirler alacağız.

Cinsiyetçi İş Bölümünü Kadınlarla Değiştireceğiz

Kadınların emeğini, çalışmasını yok sayan erkek egemen kapitalist sistemin eril ve cinsiyetçi iş bölümüne son vereceğiz. Kadınların ücretsiz ev emeğine sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanıyacağız.

Erkek Yargıya Son Vereceğiz

İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz.
Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine kavuşturacağız.
Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.

Buradayız, Kadınlarla Değiştireceğiz!

Meclis’i kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız.
Eşbaşkanlığı siyasetin bütün kademelerinde uygulayacağız. Sağlıktan eğitime her yerde kadınlara dair düzenlemeler yapacağız.

Gençliğin Ruhu ve Bilimsel Eğitim ile Değiştireceğiz!

Demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu Demokratik Üniversite Meclislerini kuracağız.
YÖK’ün kaldırdığı “Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi”ni yeniden uygulamaya koyacağız.

Gençlik bütçesi oluşturacağız.

Kültür-Sanatın Özgürleşmesi İçin Birlikte Değiştireceğiz!

Sanatın ve sanatçının piyasa ve devlet karşısında özgürlük ve bağımsızlığını sağlamak için sanatçıların demokratik biçimde yöneteceği Türkiye Özerk Sanat Kurumu oluşturulacak, sanat alanındaki tüm faaliyetler bu kurumun yetkisinde olacak.
Baskı altına alınmaya çalışılan dillere yönelik akademik, kültürel ve sanatsal projeleri pozitif ayrımcılık anlayışı ile destekleyeceğiz.

Sokak sanatçılarına güvenceli çalışma koşulları sağlayacağız.

Kadınlar Doğayla Özgürleşiyor!

Erkek egemen kapitalist sistemin doğa ve cinsiyet tahakkümüne karşı ekolojik varlıkların korunduğu, kadınların doğayla birlikte özgürleştiği yeni yaşamı, 21. yüzyılı kadın özgürlük yüzyılı yaparak inşa edeceğiz! Ekolojik kadın kentleri inşa edeceğiz.

Buradayız, Çocuklarla Birlikte Değiştireceğiz!

Çocuk Bakanlığını kuracağız ve bakanlık bünyesinde Çocuk Hakları Eylem Planı, Çocuk Politikaları Strateji Belgesi ve Çocuklar İçin Politika İlkeleri’ni oluşturacağız. Çocuklar arasındaki dil, etnisite, kimlik, inanç, mezhep, cinsiyet, beden farklılıklarına yönelik ayrımcılığa son vereceğiz.

Ücretsiz bakım evleri ve kreşler açacağız.

Buradayız, Engellilerle Birlikte Değiştireceğiz!

Engelli yurttaşların sorunlarının çözümü amacıyla “Engelliler Bakanlığı”nı kuracağız.
Tüm kurumlarda engellilere özel bütçe kaleminin yer almasını sağlayacağız. Engelliler için erişilebilir kentler inşa edeceğiz.

Yurttaşlara Eşitlik, İnançlara Özgürlük İçin Geliyoruz!

İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine temelden farklı; “İnanç İşleri Üst Kurulu” olarak çalışan, tüm inançlara tüzel kişilikler olarak örgütlenebilme koşulu sağlayabilen “İnanç Hizmetleri Başkanlığını” kuracağız.

Zorunlu din dersini kaldıracağız.

Buradayız, Toplumcu ve Barışçı Dış Politika İçin Birlikte Değiştireceğiz
Türkiye’nin Kürt sorununu bahane ederek Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız. Bu ülkelerle dostluk ilişkileri içinde ve müzakere ve diyalog yoluyla, bölgeselleşen Kürt meselesini çözeceğiz. Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Siyasi Partiler ve Seçim Yasasını Değiştireceğiz

Mevzuattan ilgili düzenlemeleri çıkartarak siyasi partilerin kapatılmasına son vereceğiz.
Seçim barajını kaldırarak temsilde adaleti sağlayacağız, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunu açacağız.

Partilerin Hazine yardımından yararlanmasında, seçime girme yeterliliğine sahip olmak dışında başka bir şart aranmayacak.

Demokratik Anayasa ve Adalet İçin Geliyoruz

Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve basın özgürlüğü önündeki tüm yasal engelleri kaldıracağız.
Kolluk kuvvetlerine, tarikat üyelerine, mafyaya, çetelere ve mala çöken suç örgütlerine uygulanan cezasızlık politikalarına son vereceğiz.

Bant daraltma yöntemi ile halkın haber alma hakkını engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldıracağız.
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu yasalardan çıkartacağız.

Özgürlüklere, adalete, eşitliğe, hukuka, demokrasiye düşman tek adam yönetimini,
Toplumu kutuplaştıran, halklar arası gerginliği derinleştiren yalan siyasetini,

Farklı kültürleri, inançları, anadilleri, kimlikleri yok sayan tekçi rejimi,
Halkı yoksullaştıran, sömürü, savaş, yalan ve talanla ömrünü uzatan çürümüş sistemi,

Doğayı tahrip ederek bu toprakları verimsizleştiren ve enkaza dönüştüren talancı anlayışı,
Depremi felakete dönüştüren ve on binlerce insanımızın ölümüne neden olan yıkım iktidarını,

İstanbul Sözleşmesini feshederek kadına yönelik şiddet ve katliamların önünü açan erkek egemen zihniyeti,
Gençleri geleceksizliğe mahkum eden köhnemiş düzeni, Birlikte değiştireceğiz!

İbrahim Akın’ın sunuşu:

Demokratik Cumhuriyet yüzyılının eşiğinde umut yorgunluğundan çıkıp yolumuzu cesaret ve coşkuyla bulmamızı sağlayacak ortak pusulamız 3.Yol’dur. 3. Yol, Türkiye halklarının barış̧ içinde, eşit ve ortak yurttaşlık temelinde yaşayacağı bir Türkiye kurma yoludur. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde kullanıldığı, demokrasinin toplumsallaştığı Demokratik Cumhuriyet Yüzyılı yapacağız.

Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem ile Birlikte Değiştireceğiz!

Kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişlediği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasiyi inşa etmek için geliyoruz.

Meclisler, kent konseyleri, platformlar, meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlenmeleri ile yönetime ve karar süreçlerine katılan halkın iradesiyle demokrasiye ve eşit temsiliyete dayalı yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

Halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyım rejimine son vermek için geliyoruz.

Yürütme’nin vesayeti altındaki yargı kurumu eliyle siyaset ve toplumu şekillendiren ve muhalefeti tasfiye etmeye çalışan AKP-MHP iktidarına karşı bağımsız ve tarafsız yargı için geliyoruz.

Küresel iklim krizinin ölümcül sonuçları bütün dünyada yaşanırken, krizden en az sorumlu olan ülke halkları en büyük felaketleri yaşıyor. İklim mültecilerinin sayısı da her geçen yıl artıyor. İklim krizi ve iklim adaletsizliğine karşı hayatı savunanların evrensel mücadelesinin güçlü bir halkası olmaya geliyoruz.

Demokratik Cumhuriyet’e gençlikle yürüyoruz! Gençliğin özgürleşmesi, yaşam biçimlerine müdahale edilmemesi ve karar süreçlerine eşit katılımı için geliyoruz.

Demokratik Ekonomi ile geniş toplumsal kesimlerin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, barınma sorunu gibi acil ihtiyaçlarına çözüm için Buradayız!
Zaruri malların fiyatlarını süreli donduracağız.

Halkın ihtiyacı kadar enerji kullanımını ücretsiz sağlayacağız. Gerekli şartları sağlayanlara aylık asgari ücretin üçte ikisi tutarında ‘temel gelir güvencesi’ vereceğiz.
Kamu hizmetinde olanların birden fazla maaş almasını engelleyeceğiz.

Emeğin Düşmanı, Sermayenin Dostu İktidarı Durduracak, Birlikte Değiştireceğiz!
Emek sömürüsüne ve yoksulluğa son vermek için buradayız! Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınana kadar; madenlerin ekolojiye verdiği tahribatlar sona erdirilinceye kadar üretimi durduracağız. Özel sektörün işletmesine bırakılan madenleri kamulaştıracağız.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarını Birlikte Değiştireceğiz
Mevsimlik tarım işçiliğini yasal statüye kavuşturacağız, barınma alanları oluşturacağız ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alacağız.

Mevsimlik tarım işçisi kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini uygulayacağız.

Emeklilerin Sorunlarını Çözmeye Geliyoruz!

Aylık bağlama oranlarını arttıracağız.
En düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine yükselteceğiz. Emeklilerin sendikal örgütlenmesi önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Emeklilik yaşını düşüreceğiz.

Sosyal Adalet ve Eşitlik İçin Geliyoruz

Toplu ulaşımı öğrenciler-öğretmenler, engelliler, emekliler, gençler ve yoksulluk sınırındaki herkes için ücretsiz yapacağız. Bu konuda yerel yönetimlerin merkezi yönetim tarafından desteklenmesini sağlayacağız.
Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını dolduracağız.

Kamusal ve Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz
Cinsiyete, yaşa, etnik kökene, inanca, cinsel yönelime, bölgeye, mesleğe, mülteciliğe bakmadan ülkede yaşayan herkesin her türlü̈ sağlık hizmet gereksinimini eşit, ulaşılabilir, nitelikli, anadilinde, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve parasız hizmet sunumuyla karşılayacağız.

Sağlık emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için tüm önlemleri alacağız.

Kürtajda kadınların kararını ve beyanını esas alacağız. İsteğe bağlı kürtajı yeniden parasız ve ulaşılabilir yapacağız.

Mülteci düşmanlığına dayalı ırkçılıkla mücadele ediyoruz. Ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkını savunmak, eşit ve birlikte yaşamı güvence altına almak için buradayız! Egemenlerin çıkarlarına dayanan savaşlarda ölmemek için sığınmak zorunda kalanların ve göç eden herkesin temel sosyal haklardan yararlanması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Geri Gönderme Merkezlerini kapatacağız.

Özgürlükçü Eğitim İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz!

Her öğrencinin eğitim ve öğretimin tüm aşamalarına kendi anadili ile başlamasını ilke haline getireceğiz.
Merkezi ve yerel bütçeden eğitime aktarılan payı arttırarak hizmetlerin parasız olarak sunulmasını sağlayacağız. Üniversitelerin senato ve yönetim kurullarında, öğrenci meclislerine yer ve oy hakkı vereceğiz.

Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin atamasını gerçekleştireceğiz.

Tarımda Neoliberal Dönüşümü Durdurmak İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz.
Tarımsal destekleme politikalarının azami kamusal fayda sağlaması için yoksul köylülüğe ve küçük ölçekli çiftçiliğe yönelik pozitif ayrımcı politikaları hayata geçirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz.

Küçük ve orta ölçekli tarımsal üretim için gerekli enerji ve su tüketimini ücretsiz karşılayacağız.
Mera ve yayla yasaklarını kaldıracağız.
Kooperatifler Bakanlığı kuracağız.

Ekolojik Toplumu İnşa Etmek İçin Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz
Doğa yıkımına son vermek ve ekoloji temelli politikaları hayata geçirmek için Ekoloji Bakanlığı kuracağız.

Hukuku, insan merkezli olmaktan çıkararak tüm canlıların yaşam hakkını tanıyan düzenlemeler getireceğiz. Ekokırımı iç hukukta bir suç olarak tanımlayacağız. Yaban hayatını koruyacağız. Yerel demokrasiyi esas alarak Ekoloji Meclislerini kuracağız. Nükleer santral projelerini ve anlaşmalarını iptal edeceğiz. Termik santralleri kapatacağız. Kanal İstanbul Projesini iptal

Yaşam ve Kent Hakkı İçin Geliyoruz

Yaşam ve hak temelli ekolojik kentleri birlikte inşa edeceğiz. Rant odaklı kentsel dönüşüm politikaları yerine kentlerin kimliğine ve iklimine uygun, yerelin taleplerini esas alan, doğal afetlere dayanıklı yapıları tesis edeceğiz.

Ekolojik kentler inşa edecek, sosyal konut projeleriyle herkesin ev sahibi olmasını sağlayacağız.
Afet zamanlarında görev ve sorumlulukları bulunan kurum, yapı ve yerel yönetimlerin koordinasyonunu sağlayacak Acil Durumlar ve Afet Bakanlığı kuracağız.

Herkes İçin Adil Yargılanma Hakkını Güvence Altına Alacağız
Temel hak ve özgürlükleri koruyan, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan uluslararası sözleşmelerin iç hukukta şartsız koşulsuz geçerli olmasını sağlayacağız.

Şiddet, çocuk istismarı, ırkçılık, ayrımcılık hallerinin dışındaki erişim engelleme kararlarını kaldıracak ve yeniden verilmesini engelleyici yasal düzenlemeler yapacağız.

Buradayız, Yaşlılarla Birlikte Değiştireceğiz!

Yaşlılara dönük ayrımcı politikalara son vereceğiz.
En düşük yaşlılık maaşını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Cezaevlerinde tutulan yaşlı ve hasta tutsakların serbest bırakılması için gerekli hukuksal düzenlemeleri yapacağız.

Tarafsız ve Bağımsız Yargının Güvencelerini Oluşturacağız

Yürütmenin ve/veya yasamanın yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldıracağız.
Cumhurbaşkanının kanunları “veto” yetkisini kaldıracak, makama kanun tekliflerini “geri gönderme yetkisi” vereceğiz.

İnfaz Rejimini Adil ve Eşit Hale Getireceğiz

Adli ve siyasi tutsaklar için ayrımcı infaz rejimine son vereceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız.

Umut Hakkını yasal düzenleme haline getireceğiz.

İnsan Haklarını Güvence Altına Alacağız

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanmasını sağlayacağız.
Ev, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son vereceğiz. KHK’leri ve OHAL komisyonunun hukuksuz kararlarını tüm sonuçları ile birlikte iptal edeceğiz.

Bu yolda sen de vicdanın sesi ol. Çözümün sesi ol. Özgürlüğün sesi ol. Emeğin sesi ol. Değişimin sesi ol. Bizlerle ol…

Bildirgenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

PAYLAŞ