Seçimlerle Sınırlı Olmayan Bir Muhalefet İçin Mücadeleye Devam!

İlan edildiği gün itibarıyla tartışmaya açık bir seçimi geride bıraktık. İktidar koalisyonunun OHAL koşullarında bir baskın olarak planladığı ve kendisi lehine mümkün olan en erken tarihte dayattığı 24 Haziran seçimleri, Türkiye siyaseti açısından, yeni bir rejim inşa etmek için iktidar bloğuna güçlü olanaklar sunarken, toplumsal muhalefet için ise, siyasetini yeniden değerlendirmek ve yenilenmek için kimi sonuçları açığa çıkarmıştır.

Artık iktidar bloğunun yol haritası belli ve bunun için seçimlerden elde ettiği olanaklar tanımlıdır. Gücünü seçim sonuçlarıyla pekiştirmiş olan iktidar bloğu karşısında muhalefetin bundan sonraki siyasetinin ne olacağı, nasıl şekilleneceği esastır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan karşısında %30 bandını geçmeyi başaran Muharrem İnce’nin seçim sürecinde sokaklarda yaratmış olduğu heyecanı küçümsememek ve bunun yarattığı olumlu enerjiyi de değerlendirerek, ancak bununla yetinmeyerek genel muhalefetin yeni bir politik akla kavuşabilmesinin olanaklarını yeniden tanımlamak zorunludur.

Bu anlamda HDP etrafında üç seçimdir sistemli olarak ortaya konulan ve toplumun esasen radikal değişim talebini temsil eden demokratik muhalefetin kararlı yürüyüşünü büyütecek, güçlendirecek bir siyaseti oluşturmak bizim açımızdan temel bir iş olacaktır. Ezilenlerin, emekçilerin, yaşam hakkı savunucularının HDP’yi sadece baraj kaygısıyla değil politik gerekçeler ve talepler üzerinden muhalefetin birleştirici öznesi olarak görmeleri artık tartışmasız Türkiye’nin ana akım siyasetinde rüştünü ispat etmiştir.

Yeşil Sol Parti;

İktidar bloğunun yeni rejim inşasında elini güçlendiren seçim sonuçlarına teslim olmayarak; sokakta, hayatın içinde mücadeleyi büyütmek için yeni bir politik akıl ve stratejiyle mücadeleye devam etme kararlılığındadır.

Muhalif hareket ve yapıların, örgütsel ve öznel ihtiyaçlarından daha çok, toplumsal ihtiyaçlara yanıt üreten bir hareketin yaratılması için hayatın her alanında, partimizle sınırlı olmayan bütün mücadele alanlarında bu fikri yönelimin pratik sonuçlarını yaratma gayreti içinde olacağız.

Eşit, adil, özgür, ekolojik ve demokratik bir geleceği kazanabilecek, bugün iktidarın siyasi hegemonyasından çıkamayan toplumun farklı kesimlerinin dikkatini çekecek bir demokratik siyaset için gerekli olan yenilenmede üzerimize düşen sorumlulukları çoğaltarak mücadeleyi büyütme perspektifiyle hareket edeceğiz.

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez
Yeşil Sol Parti
Eş Genel Sözcüleri

PAYLAŞ