Sermaye İçin Değil Halk İçin Koruma Paketi

Sağlıktan, eğitime, kültürden, doğaya yaşamın tüm alanları hükümetlerce neo liberalizmin insafına terk edilmişken, yaşadığımız küresel salgın ile kriz daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir.

C. Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı korona virüs salgınına karşı önlem paketi bir kez daha göstermiştir ki iktidar her zaman olduğu gibi sermayeyi, şirketleri korumaya ve kollamaya devam ediyor.

Pakette patronlar için çok sayıda destekler, teşvikler ve yardımlar mevcutken; çalışanlar, yoksullar, yaşlılar için herhangi bir koruyucu tedbir, önlem, yardım, destek yer almıyor.

Virüsün yayılmasının, kitlesel ölümlerin önüne geçilmesinin konuşulduğu ve çareler arandığı yerküremizde, iktidarın neredeyse sadece sermayenin mevcut ekonomik krizine ilişkin çareler üretme çabası, ancak “koyun can, kasap mal derdinde” deyimi ile izah edilebilir.

Elbette, açıklanan pakette halkın sağlık ve çıkarlarını korumaya esas önlemlerin yer almamasının en büyük nedeni, paketin açıklanması öncesinde yapılan eşgüdüm toplantılarına emek örgütlerinin, demokratik kurumların davet edilmemiş olmasıdır. İktidarın böylesi küresel bir tehlike söz konusu iken bile sendika, meslek odası ve muhalif demokratik yapıları yok sayarak tekçi tavrını devam ettirmesi akıl ve izan ile açıklanabilecek bir tutum değildir.

Yeşil Sol Parti olarak eşitlik, adalet ve hakkaniyet kavramlarına uygun olarak hazırlamış bir pakette olmazsa olmaz önerilerimizi şöyle sıralıyoruz:

– İşletmelere çalışanlarını işten çıkarmama şartı getirilmeli, ücretsiz izne çıkarma engellenmelidir..

-Küçük esnafın ve yurttaşın doğalgaz, elektrik, su gibi zorunlu harcama kalemleriyle ilgili faturaları ertelenmelidir. Fatura ödeyemeyenlerin hizmet alımları kesintiye uğramamalıdır.

-Tüm özel sağlık kurumları, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm başvuranlara virüs salgını boyunca ücretsiz sağlık hizmeti vermelidir.

-İşsizlik maaş süreleri uzatılmalı, işsizlik ödemelerinin kapsamı genişletilmelidir.

-Tüm ihtiyaç sahiplerine, sığınmacı ve mültecilere, sağlık hizmetleri, tıbbi ürünler, temizlik ve hijyen malzemeleri ücretsiz sağlanmalıdır. Gerekirse bunların dağıtımı için tanzim dağıtım noktaları kurulmalıdır.

-Sağlık, temizlik ve gıda maddeleri temininde fırsatçılığa karşı ciddi önlemler alınmalıdır.

-Cezaevlerindeki hasta, yaşlı ve çocuklu tutuklular serbest bırakılmalıdır.

-Sokağın sakinleri hayvan dostlarımızın gıda gereksinimi yerel yönetimler tarafından karşılanmalı, insanların evlerine çekilmelerinden etkilenerek aç ve susuz kalmalarına izin verilmemelidir.

-Virüse yakalananların tespiti için test merkezleri çoğaltılmalı ve testler ücretsiz olmalıdır.

Tüm küreyi tehdit eden korona virüsü ile sermayenin çıkarlarını koruyup kollamakla değil, halk sağlığını önceleyen önlem ve uygulamalar ile mücadele edilebilir.

Eylem Tuncaelli Sinan Tutal

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ