Sessiz Çığlığımıza Ses Ol!

Fatsa’da 100 gündür devam eden Sessiz Çığlık, Çıplak Ayakla Kitap Okuma” eylemine Eş Sözcümüz Sinan Tutal, Ordu İl, Fatsa İlçe Yürütme Kurullarımız ve üyelerimizle katıldık.

Yeşil Sol Parti Fatsa İlçe Yürütme Kurulumuzca yapılan basın açıklaması:

Sessiz Çığlığımıza Ses Ol!

Bugün 5 Ocak 2021. Bu tarihin en önemli özelliği toprağına, doğasına ve geleceğine sahip çıkan halkın, hiçbir çıkar hesabı ve siyasal rant düşünmeksizin, zehirli talan uygulamaları karşısında kendi gücüyle ayakta durmasının 100. Günü.

İktidar blokunun ekolojik yıkıma neden olacak projeleri sürekli gündemde tutması, ranta ve talana yönelik politikaları, direnişin büyümesini de kaçınılmaz hale getirirken, Yeşil Sol politikaların ne kadar doğru bir zemine oturduğu da açığa çıkıyor.

Fatsa’da Siyanürle altın ayrıştırmanın oluşturduğu yıkım karşısında başlatılan “Sessiz Çığlık, Çıplak Ayakla Kitap Okuma” eylemi ve farkındalık oluşturma etkinliği bugün 100. Gününü dolduruyor. Tüm pandemi yasaklarına rağmen süren bu etkinlik, duyarlı insanların katılımıyla görülmeye değer bir karşı duruş oluşturuyor.

Yeşil Sol Parti olarak biz de bu etkinliğin 100. gününe Eş Sözcümüzle katılıyoruz. Altın madeni ile ekosistemin yıkımına karşı yıllardır verilen mücadelenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Biliyoruz ki ekosisteme sahip çıkmak, geleceği kurmanın en temel şartıdır.

Altıntepe Madencilik Şirketi’nin Fatsa’da yaptığı gibi her gün daha geniş bir çeperde su ve toprağı zehirleme çabaları içinde onlarca, yüzlerce şirket var. Pandemiyi fırsat bilip, oldu bitti ile talanı ve yıkımı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yeşil Sol Parti olarak direnen Fatsa Çevre ve Doğa Derneği; Alamos Gold ruhsatının yenilenmeyip, alanı terk etmesi için mücadele veren “Kazdağları Dayanışması”; bir rant projesi olan kanala karşı direnen “Ya Kanal Ya İstanbul Platformu”; yıllardır nükleere karşı mücadele veren Nükleer Karşıtı Platform, yıkıma direnen ve dur diyen Egeçep, Burçep, Muçep, Gançep , Haytap vb yerel, ulusal platformlarda emek veren arkadaşlarımızı, yenilenebilir enerji eldesi yöntemi olarak sunulup, yerelin yaşamını tehdit eden, ekosistemle hiçbir şekilde uyumlu olmayan uygulamalar karşısında direnen köylüleri,mücadele eden tüm doğa severleri, yaşam savunucularını ve talana karşı duranları selamlıyoruz.

Yeşil Sol Parti ve Doğa savunucuları olarak ne istiyoruz?

Toprağın üstünün “Altın”dan daha değerli olduğunun bilinmesini ve çıkarılmayıp, yer altında bırakılmasını,

Doğanın bir meta olmadığı, piyasa isteklerine göre yönetilemeyeceğinin ve çok önemli bir canlı mekanizma olduğunun bilinmesini,

Genel olarak doğal varlıkları, özel olarak ormanları ekonomik değil, ekolojik işlevleri ile değerlendiren bir strateji ve sosyal politikalar üretilmesi ve uygulanmasını,

İnsan eliyle yıkıma uğratılan ekosistemin tüm canlıları ve paydaşlarını rahatça yaşayabilir bir sistem haline dönüştürülmesini, insanın doğanın efendisi değil sadece bir parçası olduğunun kabulünü,

Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanların adil, özgür ve barış içerisinde birlikte yaşamasını; rantçı, talancı, yalancı, bencil, vurdumduymaz ve tahakküm esaslı politikaların hiç çıkamayacak şekilde yerin yedi kat dibine batmasını diliyoruz.

Bu pandemi koşullarında dahi doğa ve geleceğine sahip çıkan heyecan sahibi tüm insanları mücadelelerinden dolayı kutluyor ve yaşanabilir bir dünya oluşturuluncaya kadar doğayı yok sayan rantiyeci anlayışı mahkum ediyoruz.

Eşit, özgür ve yeşil bir dünya için umut her zaman vardır, biz var olduğumuz sürece…!

YEŞİL SOL PARTİ
Fatsa İlçe Yürütme Kurulu

PAYLAŞ