Soma’lar Bir Daha Olmasın!


Ülke tarihinin en büyük iş katliamının yaşandığı Soma’da hayatını yitiren 301 işçinin acısı hala sıcak. Katliamdan sonra ne adalet yerini buldu ne de gerekli dersler çıkarıldı. Ne yazık ki ülkemizde işçiler her gün iş cinayetlerinde ölüyor.

Bu facia ne madenciliğin fıtratından ne de kaderden kaynaklanıyor. Zincirlerinden boşalmış kar hırsıyla yanıp tutuşan kapitalizm, işçi sınıfına ölüm getirmeye, doğayı katletmeye devam ediyor.

Koronavirüsün dünyayı kuşattığı bu dönemde evde kal çağrıları yapılırken, çarklar dönsün diye milyonlarca emekçi işe gitmek zorunda bırakılıyor.

Üretim baskısı işçilerin hayatını tehlikeye sokuyor. Kapitalizmin kar odaklı politikaları, artan eşitsizlikler, özelleştirilen kamu hizmetleri, ticarileştirilen sağlık yine en çok emekçiyi vururken, çıkarılan eşitsiz infaz yasası ile emekçinin faillerinin serbest kalmasının önünün açılması da kamu vicdanını bir kez daha yaralıyor.

Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki:

  • İşçi cinayetleri dursun yeni Somalar, Ermenekler, Torunlar, Şırnaklar olmasın!
  • Küresel salgına karşı işçiler korunsun!
  • İşten çıkarmalar yasaklansın, ücretli izin verilsin!
  • Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulsun!

Soma katliamının yıl dönümünde iktidarın uyguladığı kalkınma stratejisinin, Türkiye’yi içinden çıkılması mümkün olmayacak bir kömür tuzağına sürüklediğini hatırlatmak isteriz. Bunun bir ayağı termik santrallerse, diğer ayağı da kömür madenleridir. Bu tip sektörlerde, alternatif enerji kaynakları veya yeşil yeni iş alanları için çalışanlara yönelik adil geçiş sistemine ihtiyaç vardır. Fosil yakıt kullanımından vazgeçilmeli ve kömür madenleri ve termik santraller, emekçilerine istihdam garantisi sağlanarak derhal kapatılmalıdır.

Eylem Tuncaelli – Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ