TACİZ ,TECAVÜZ KARŞISINDA KADINLAR ARTIK SUSMAYACAKLAR

Kadınların yaşadıkları cinsel saldırı ve tacizleri sosyal medya üzerinden ifşa etmesiyle başlayan tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Edebiyat dünyasının tanınmış isimleriyle ilgili olarak başlayan, sonrasında çok sayıda kadının pek çok farklı alanda yaşadığı tacizleri ifade etmesiyle devam eden süreç, kadına yönelik cinsel taciz ve saldırının yaygınlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün derinleştiği, buna bağlı olarak artan kadına yönelik cinsel taciz, tecavüz, şiddet ve cinayetlerin normalleştirilmeye çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve bu eşitsizliğin beslediği eril tahakkümün siyasal, hukuksal, toplumsal alandaki yansımalarını ve sürdürdüğümüz eşitlik mücadelesinin önünde nasıl görünür görünmez engeller oluşturduğunu her gün tekrar tekrar deneyimliyoruz. Kimi zaman bu engelleri aşma konusunda, ifşanın ne kadar güçlü bir politik yöntem olduğunu bu süreçte bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Cinsel taciz ve saldırı kadar beyanı zor bir konuda, “ben de” diyerek yan yana duran, dayanışmayla birbirini güçlendiren kadınların sessizliği bozarak konuyu kamusal alana taşımasını ve politikleştirmesini çok önemsiyoruz.

Yeşil Sol Parti olarak kadın mücadelesinin en önemli kazanımlarından olan kadının beyanı esastır ilkesini savunuyoruz. Sosyal medyadaki beyanlar sonrasında yayınevlerinin geliştirdiği tutumu anlamlı buluyoruz. Kadına yönelik cinsel suçlar söz konusu olduğunda, beyanın hemen ardından iftira, linç gibi kavramları dolaşıma sokarak boğulmaya çalışılan sesin yanındayız. Yapılan beyanları esas alarak harekete geçmenin yargısız infaz demek olmadığının bir kez daha altını çiziyoruz. Bu süreçte sosyal medya üzerinden yapılan beyanlarda adı geçen parti üyelerimizle ilgili gerekli girişimlerin başlatıldığını da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Yeşil Sol Partili kadınlar olarak bizler, ayrımcılığa ve eşitsizliğe, şiddete ve kadın cinayetlerine, tacize ve tecavüze karşı, susmayan tüm kadınlarla birlikte yürümeye, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

BAĞIR HERKES DUYSUN, TACİZ TECAVÜZ SON BULSUN

PAYLAŞ