Türkiye Şeker Fabrikaları Özelleştirilmemelidir!

Türkiye’nin ekonomik/iktisadi hayatında bu kez Hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı tartışılmaktadır. Binlerce çalışan ve tarım üreticisini direk olarak etkileyen bu kararın alınmasında, ABD’li nişasta bazlı şeker üreticisi Cargill firmasıyla yapılan ikili görüşmeler olduğu artık bütün açıklığıyla belli olmuştur.

ABD Eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la Erdoğan’ın sarayda yapmış olduğu 3 saatlik görüşmede belli ki bu konu da ele alınmış ve sonrasında düğmeye basılmıştır. Hükümetin, şeker fabrikalarının zarar ettiği, satıştan sonra işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağına ve nişasta bazlı şekerin kotasının artırılmayacağına dair beyanları her özelleştirme sonrası yaptığı açıklamalarla aynılık taşımaktadır. Özelleştirme sonrasındaki tanıklıklarımız bu açıklamaların inandırıcılıktan ne kadar uzak olduklarının kanıtıdır.

ABD’li şirket Cargill’in hazırladığı bir raporda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini ve kamunun yapacağı her türlü çalışmaya paydaş olarak katılmayı istemesi, özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin daha hızlı büyüyeceği, üretim, istihdam ve ihracatın artacağı, hükümetin daha fazla vergi toplayacağının ileri sürülmesinin, devreye sokulan bu özelleştirme hamlesinin hangi merkezden talep edilmekte olduğunu ve kimlerin çıkarı için yapılacağını açıkça göstermektedir.

Bu raporda alternatif önerilerde sunan şirket, Türkiye’ye ya kotaları tamamen kaldırmasını ya da kamunun elinde bulunan şeker fabrikalarını satarak ve nişasta bazlı şekerin kotasını otomatik olarak artırmasını önermektedir. Kısacası hükümetin bu özelleştirme hamlesinin arkasında ABD’li şirketin olduğu anlaşılmaktadır.

Avrupa’nın birçok ülkesinde nişasta bazlı şeker kullanımı neredeyse sıfır düzeydeyken bu oran Türkiye’de oldukça yüksektir. Fransa, Hollanda, İngiltere gibi birçok ülke nişasta bazlı şeker üretiminden tamamen çekilmiş durumdadır. Almanya’da oran %1,5’tur. Türkiye’de ise bu oran zaten %15’dir. Şimdi bu özelleştirme hamlesiyle bu oranın daha da yükseleceği bir döneme girilmek istenmektedir.

Yeşil Sol Parti olarak;
Hükümetin halkın zararına sonuçlar doğuracak olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararından vazgeçerek, mevcut işletmelerin daha rasyonel iktisadi bir reforma tabi tutularak hem çalışanlar hem de üreticiler açısından kaygıları ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz.

Kullanımını arttırmak yerine obeziteye yol açacak nişasta bazlı şekerden vazgeçilmeli, çalışanların iş güvencesini, üreticilerimizin tarımdan geçimini garanti altına alacak politikalar geliştirilmelidir.

Biz Yeşil Sol Parti olarak;
Sağlıklı yaşam hakkı, iş güvencesi ve kamusal alanların tahribatına karşı sözümüzü, mücadelemizi büyüterek, mağdur edilmeye çalışılan emekçilerle ve üreticilerle dayanışma içindeyiz.

Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez
Yeşil Sol Parti
Eş Genel Sözcüleri

PAYLAŞ