TÜRKİYE’DE KÜRTLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRILAR

12 Mayıs’ta Konya’da Kürt aileye, 19 Temmuz’da Afyon’da mevsimlik tarım işçilerine, 20 Temmuz’da Ankara Altındağ’da Kürt aileye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Son olarak 21 Temmuz’da Konya’nın Meram ilçesi Çarıklıköy’de 20 yıldır ikamet eden Diyarbakırlı aileye yapılan ırkçı saldırı sonucu Hakim Dal yaşamını yitirmiştir.
Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen bu ırkçı saldırıları, nefret söylemlerini, şiddeti ve en önemlisi bunlara zemin hazırlayan söylem ve siyasal yaklaşımları lanetliyoruz.
Türkiye’de son günlerde Kürtlere yönelik ırkçı saldırılarda artış görülüyor. Bu durum, tek adam rejiminin kutuplaştırıcı söylemlerinin bir yansımasıdır. İktidarın kullandığı ayrımcı ve dışlayıcı dil, failleri koruyan, mağduru cezalandıran kolluk uygulamaları, HDP’ye yönelik söylem ve yaklaşımlar bu saldırılara zemin hazırlamaktadır.
Kendi siyasal geleceği ve iktidarı için şiddeti uygulama ve onaylamaktan çekinmeyen ve nefret söylemini sürdüren bir iktidar anlayışı ile karşı karşıyayız. Failleri koruyan devlet politikaları, Kürtlere, Ermenilere, azınlıklara, kadınlara, çocuklara yönelik saldırıların cezasız kalması, gerçek faillerinin bulunmaması saldırganları cesaretlendirmektedir.
Anayasa;
Madde 19–Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.
Madde 21–Kimsenin konutuna dokunulamaz.
Madde 23–Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Madde 24–Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
Madde 25–Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
denilmektedir.
Anayasal devlet ve demokrasilerde siyasi iktidarın görevi uluslararası insan hakları sözleşmeleri, beyannameler ve anayasada açıkça belirtilen hakları korumak ve yaşama geçirmektir. Nefret söylemleri, siyasal çıkarlar için etnik köken üzerinden ırkçılığın kışkırtılması, halkları birbirine kırdırma çabası ağır insan hakları ihlali ve anayasal bir suçtur.
Yeşil sol parti olarak siyasi iktidarı uyarıyoruz:
Yaşam hakkı başta olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine yol açan bu ırkçı saldırıları durdurun. Kürt kimliği ve Kürtçe diline ilişkin her türlü ırkçı saldırılara zemin hazırlayan ve toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan vazgeçin. Saldırganı değil, mağduru cezalandıran uygulamaları durdurun.
-Anayasal haklarımızı yok saymayın!
-Nefret söylemlerini terk edin!
-Silahlanmayı desteklemeyin!
-Suç işleyenleri cezasız bırakmayın
Bizim Komşularımıza Dokunmayın!
Halkların eşit, özgür, demokratik ve ekolojik bir Türkiye’de sorunsuz, barış içinde yaşaması mümkün.
Yeşil Sol Parti olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz.

PAYLAŞ