Yargı Bağımsızlığı Sağlanmadan, Yargı Reformu Olmaz!

Adalet Bakanlığı tarafından ‘güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi’ sloganıyla başlatılan yargı reform çalışmalarının hızla sonuçlanma aşamasına geldiği kamuoyuna yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Çevre, katılım, tanınma ve iktisat alanlarında Dört Adalet anlayışını siyasi hattının temel düsturu yapan Yeşil Sol Parti olarak, gerçekten güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışının ve bunu sağlayan bir yargı sisteminin bu ülkenin en acil ihtiyacı olduğunu biliyor ve bunun için mücadele ediyoruz.

Ne var ki kamuoyuna yansıyan bilgilerden, reform olarak dile getirilen hususların bu hedefe ulaşmak için hiçbir biçimde yeterli olmadığı görülmektedir. Ele alınan konular önemsiz olmamakla beraber adaletsizlikleri ve bunların sonucunda toplumda yargı sistemine karşı oluşan güvensizliği ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Güvenilir ve erişilebilir bir adalet sisteminin ilk koşulu yargı bağımsızlığıdır. Bugün toplumun çok geniş kesimleri yargı bağımsızlığının olmadığı düşüncesindedir. Önce serbest bırakılıp hemen ardından tutuklanan avukatlar, aylardır iddianame bile düzenlenmeden cezaevinde tutulanlar, iktidarın, hatta tek adamın iki dudağı arasından çıkan sözlere göre açılan davalar, gözaltına alınan insanlar, hiçbir yargı sürecinden geçmeden KHK’lar ile ihraç edilen kamu emekçileri, yasaya göre değil kendi adalet anlayışına göre davrananlar olduğu sürece bu düşünceyi değiştirmek mümkün olmayacaktır. Yürütmenin doğrudan müdahil olamadığı ve yargıç güvencesinin sağlandığı bir sistemin, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez koşulu olduğu bilinmekteyken reform paketinde bu konuda hiçbir adım görülmemektedir.

Güvenilir bir adalet sisteminin ikinci vazgeçilmez koşulu demokratik ve temel haklara saygılı bir yasal çerçeve oluşturulmasıdır. Her türlü muhalefet eyleminin suç teşkil ettiği iddiası ile soruşturulduğu, muhaliflerin tutuklandığı bir yasal çerçevede güven ve adalet söz konusu olamaz. Var olan yasal çerçevemiz nedeniyle AİHM önünde en çok davası olan ülke Türkiye’dir.

Bu tablonun birinci nedeni olan Terörle Mücadele Kanunu kaldırılıp yerine demokratik normlara uygun bir düzenleme yapılmadan gerçek bir adalet reformu mümkün olmayacaktır. Yürütme, topluma gerçek bir reform istediğini göstermek istiyorsa haksız isnatlarla tutuklanan ve yargılanmadan cezaevlerinde tutulan insanların salıverilmesini sağlayacak düzenlemelerle yola çıkmalıdır.

Güvenilir bir adalet sisteminin olmazsa olmaz bir koşulu da yargı mensuplarının, kararlarının topluma adil ve tarafsız olduğu mesajını vermeleridir. Toplum, kararların yargılanan ve yargılayanların siyasi, dini, etnik vb. her türlü özelliklerinden bağımsız olarak verildiği inancına sahip olmadığı sürece güvenilir bir adalet sisteminden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bugün böylesi bir mesajın verildiğinden söz edebilmek ne yazık ki mümkün değildir.

Yeşil Sol Parti olarak gerçek bir adalet ve yargı reformu için mücadeleye devam edeceğiz.

Eylem Tuncaelli – Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ