Yeşil Sol bir Gelecek için siz de üye olun

uyelik

Yaşamın sürdürülebilmesi, eşit, özgür ve yeşil bir dünya için sizleri üye olmaya; gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

Dünya üzerindeki iklim değişikliğinden kaynaklı uluslararası krizler, su sorunları, mali krizler, büyüme hedefli ve kemer sıkmaya dayalı ekonomi modelleri, toplumsal ve türler arası adaletsizlikler, petrole ve fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarının yarattığı sorunlar Partimizin temel konularıdır.

Yeşil Sol Politika, ülkemizde ve dünyada sağlıklı bir çevrenin yanında, kimseyi dışarıda bırakmadan, ekosistemleri koruyarak, doğayla ve kendisiyle barışık bir toplum kurmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda insana karşı doğanın, erkeğe karşı kadının, devlete karşı bireyin, işverene karşı işçinin ve yeryüzündeki milyonlarca yoksul insanın adaletli ve onurlu yaşama hakkını da kararlılıkla savunmaya devam ediyor.
Emeğine, diline, kimliğine, kültürüne, inancına ve ekosisteme sahip çıkan, hep birlikte barışçıl bir yaşam isteyen insanlarla birlikte hareket etmek partimizin önceliğidir.
Ekolojist hareketin, özgürlükçü solun, emek hareketinin, kadın özgürleşme hareketinin LGBT hareketinin, tüm ötekileştirilenlerin hakları için verilen kimlik mücadelelerinin, hayvan hakları savunucularının, nükleer karşıtı hareketin, insan hakları ve barış savunucularının ve gençlik hareketlerinin gücümüze güç katacağını biliyoruz.
Solun dünyayı değiştirmek, demokrasiyi geliştirmek, barış içinde eşit ve özgür yaşamak, dayanışmayı çoğaltmak için verdiği tarihsel mücadele birikiminin ışığında yol alıyoruz.
Temel hareket noktamız antikapitalizm. Doğayı tahrip eden, eşitsizliğin, sömürünün ve savaşların kaynağı olan kapitalizme karşı verilen küresel mücadelenin bir parçasıyız. İşgal ve savaşları, neoliberal politikaları, sosyal hakların tahrip edilmesini, ekonomik büyüme saplantısını ve tüketim toplumu anlayışını reddediyoruz.
Adaletsizliğin ve eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir yerkürede bizler, kuruluşumuz itibari ile 4 Adalet adı altında toplumdaki her kesimi birlikte mücadeleye davet ettik; birlikte mücadele için inadımızı ve çabamızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Toplumsal adalet, özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojist ve demokratik bir siyasetin yön verici ve düzenleyici ilkesidir. İktisadi adalet, tanınma adaleti, çevre ve iklim adaleti, katılım adaleti sağlanırsa toplumsal adalet de gerçekleşir. Bu nedenle;
“ekmek” diyoruz…
“söz” diyoruz…
“kimlik” diyoruz…
“su” diyoruz…
Siyasetin yerelleşmesi, yerinden/yerel katılım ve yönetim mekanizmalarının oluşturulması, güçlendirilmesi, adalet, eşitlik ve barışın sağlanması, birlikte mücadele zemininin genişletilmesi ile yaşam sürdürülebilir olabilir.
Yaşamın sürdürülebilmesi, eşit, özgür ve yeşil bir dünya için sizleri üye olmaya; gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

Eylem Tuncaelli – Sinan Tutal
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri

Üye olmak için aşağıdaki formu doldurup “başvur” düğmesine basınız


     

    PAYLAŞ