Yeşil Sol Parti: Dersim Yanıyor! Doğayla ve Halklarla Barış

Dersim Yanıyor!
Doğayla ve Halklarla Barış!

Ülkenin dörtbir tarafı sistematik hal alan orman yangınlarıyla tahrip ediliyor.

Dersim coğrafyası yanıyor. Devlet ve rantcı sermaye elbirliği halinde Dersim’i öldürüyorlar. Devlet yangını söndürmek yerine “güvenlik” gerekçesiyle uzaktan seyrediyor. Dersim insanlar için yaşanılamaz hale getirilmekle kalmıyor, hayvanların yaşam alanları ve pek çok endemik bitki türü de yok ediliyor.

Kazdağları’nda 4 ayrı noktada, Sürmene’de, Antalya’nın Kemer İlçesine bağlı Kuzdere Mahallesinde, Gabar ve Cudi’de devam eden yangınlara karşı da aynı duyarlılığı göstererek dayanışmamızı iletiyoruz.

Bu yangınların hiçbiri tesadüfî değildir. Bu yangınlar farklı kimlikli halkların imhası ve doğanın bir kâr alanı olarak istismar edilmek istenmesinin sonucudur. Bu yangınlarla ilgili olarak devletin hiçbir kurumunun açıklama yapmaması ve toplumun konuya ilişkin bilgilenmesinin engellenmesi de bunu doğrulamaktadır.

Yeşil Sol Parti olarak;
Orman yangınları, barajlar, güvenlik politikaları gerekçeleriyle ekosistemin bütüncüllüğünü bozan ve bozulmasına izin veren, doğal yaşamı yok eden uygulamaları kabul edilemez buluyoruz. Binlerce yıllık bir ekosistemin parçası, binlerce canlı türünün ortak yaşam alanı olan ormanların varlığı, doğa hakları kapsamında bir hak öznesi olarak görülmeli ve gelecek kuşaklara dair sorumluluk ilkesi kapsamında koruma altına alınmalıdır.
Bu kapsamda orman yangınlarının başlamasında, büyümesinde ve söndürülmemesinde sorumluluğu olan kişiler ve kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmalıdır.
Yangın sonucuna tahrip olan orman alanı ve canlı türleri için bir tespit raporunun hazırlanmalıdır.

Ekosistemin bütünlüğünü bozan ve doğal yaşamı yok eden uygulamalara son verilmelidir.
Halklarla ve doğayla barış istiyoruz.

12 Ağustos 2017
Eylem Tuncaelli – Naci Sönmez
Yeşil ve Sol Parti Eş Sözcüleri

PAYLAŞ