YEŞİL SOL PARTİ: “Hep birlikte mücadelede kararlıyız”

Yeşil Sol Parti olarak 2012 yılının 25 Kasım’ında, yeni bir yaşam ve gelecek için ekolojik, özgürlükçü, eşitlikçi ve dayanışmacı bir toplumun kurulması hedefiyle yola çıktık. Bu uğurda, politik sorumluluklarımızı, çoğulcu ve katılımcı bir mücadele anlayışını esas alarak şekillendirdik. Partimiz insan haklarını hiçbir ayrımcılığa yer vermeyecek şekilde savunur; doğanın ve tüm canlıların haklarını eşit şekilde gözetir.

Militarizme karşı, hep emekten ve toplumsal adaletten yana mücadele yürüten, ekolojist, barışçı ve demokratik bir siyasi parti olduk. İnsanın, emeğin ve doğanın sömürülmediği, tüm insanların onurlu, özgür ve mutlu bir hayat kurabilecekleri bir toplumsal düzeni ile gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaç edindik. Kendi kaderine ve geleceğine sahip çıkan insanların demokrasi ve sosyal haklar için mücadele vererek dünyayı değiştirdiği, emeğine, diline, kimliğine, kültürüne, inancına ve ekosisteme sahip çıktığı, hayatın her alanında şiddetin ortadan kaldırıldığı, barış içinde bir dünya özlemi içindeyiz ve on yıldır bunun için mücadele ediyoruz.

Emek hareketinin, inançları, etnik kimlikleri ve kültürleri nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğrayanların, kadının özgürleşmesi, LGBTİ+, gençlik, çocuk, engelli hakları ve nükleer karşıtı hareketlerin, insan hakları, düşünce özgürlüğü, barış ve hayvan hakları savunucularının düşünce, öneri, birikim ve mücadelelerine sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz.

“Hep birlikte mücadelede kararlıyız”

Onuncu kuruluş yılımızda, AKP-MHP eksenindeki iktidar bloğunun doğayı tahrip eden, baskıcı, çatışmacı ve güvenlikçi politikalarının kadınlar, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere tüm toplumu mağdur ettiğinin ve bu hedeflerimizi daha da vaz geçilmez hale getirdiğinin farkındayız.

Yeşil Sol Parti olarak bileşeni olduğumuz HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı ile bu hedefler doğrultusunda mücadelede kararlıyız. Büyük bir hedefe ancak bütün toplumu ve düzen mağduru güçleri kucaklayan anlayışla varabileceğimiz inancıyla da şimdiye kadar olduğu gibi “hep birlikte dayanışma içinde hareket etmeye” devam edeceğiz.

Yaklaşan seçimlere kadar geçecek süre içinde AKP-MHP koalisyonunun her türlü baskı, gerilim ve çatışmacı politikayı kullanarak seçimleri lehine çevirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor. Sandıklara istedikleri müdahaleyi yapabilecekleri, kaotik ve çatışmalı bir ortam yaratma adımlarına, yurt içi ve yurt dışında başladılar bile.

Son dönemde uygulamaya sokulan çatışmacı ve güvenlikçi politikalara Millet İttifakının da desteğini alan iktidarın, bu politikaları daha da tırmandıracağı apaçık ortada. Hedef, toplumsal muhalefeti bölmek, Kürt halkını yalnızlaştırmak ve seçimleri kazanarak çok daha baskıcı ve otoriter bir dönemin önünü açmaktır. Buna izin verilemeyeceği gibi böylesi bir dönemde emek ve demokrasiden yana güçlerin ortaya koyacağı tutum belirleyici olacaktır.

Yeşil Sol, toplumsal muhalefet güçlerinin birlikte davranarak, bu süreçte sandıkta ve alanlarda en güçlü şekilde var olmasını sağlamak için üzerine düşeni yapmakta kararlıdır.

Buradayız, birlikte kazanacağız.

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu

PAYLAŞ