Yeşil Sol Parti: Ortak evimizde eşit ve özgür bir şekilde barış içinde birlikte yaşayabiliriz

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeni ile partimizin yapmış olduğu basın açıklaması:
Küresel kapitalist politikalar,  savaşlar, çatışmalar,  ağır insan hakları ihlalleri, artan yoksulluk ve eşitsizliklerin ortaya çıkardığı  göç  ve zorla yerinden edilmeler milyonlarca insanı başka bir ülkede yaşamaya, yaşam ve ayakta kalma mücadelesi vermeye zorlamaktadır. Ayrımcı ve dışlayıcı yaklaşımlar, zor koşullarda yaşayan göçmenlerin  yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmakta, ağır hak ihlallerine maruz bırakmaktadır. Göçmenleri işsizliğin, yoksulluğun, ağırlaşan yaşam koşullarının sorumlusu gibi gösteren ırkçı ve dışlayıcı yaklaşımlar asla kabul edilemez. Savaş ve çatışmalardan sorumlu olanlar, savaş politikalarına son vermek yerine,  savaş mağduru göçmen ve sığınmacılara yönelik yeni duvarlar örmekle, yeni hak ihlalleri yaratmakla meşguller. Devletler, göç olgusu üzerine köklü insani çözümler üretmekten kaçınarak “çözümü” tel örgüler, duvarlar, mayınlar, geri gönderme anlaşmaları ve göçmenlere yönelik işkenceye varan uygulamalarda aramaktadır.  Yapılan uluslararası anlaşmalarla sermaye hareketleri ve silahlar için gümrükler-sınırlar kalkarken, göçmenlere karşı sınırlar adeta çelikten duvarlarla örülüyor. Güvensiz botlarla denizlere açılan çaresiz göçmenlerin botlarının sahil güvenlik güçleri tarafından kasten batırıldığına defalarca tanık oluyoruz.
Göçmen ve mültecileri her açıdan istismar eden devletler, göçmen ve mültecilerin başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerle kazanılmış olan tüm haklarını gasp etmeye yönelmektedir.  Mültecilik hakları yerine sığınmacılık, geçici koruma, uluslararası koruma, ikincil koruma gibi uydurma statülerle onların konut, çalışma, eğitim ve sağlık haklarını yok edilmeye çalışılmaktadır. Bir çok ülkede bu haklar ihlal edilmektedir. Göçmenler  sermaye için güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak görülmekte, tehlikeli, ağır ve riskli  işlerde çalıştırabilecekleri insanlar olarak görülmektedir.  
Göçmen ve mülteci sorunu Türkiye için son on bir yılda devasa boyutlara ulaşmıştır. Suriye’ye karşı savaşın tarafı olan AKP-MHP iktidarı milyonlarca insanın Türkiye ve diğer ülkelere göç etmesinin sorumluları arasındadır. Mülteciliği, göçü kader gibi sunanlar bu ağır yaşam koşulları ve hak ihlallerinin sorumlusudur. AKP-MHP iktidarı mültecilerin yaşadığı ve giderek  ağırlaşan sorunları çözmek yerine, Suriye ve Rojava’dan milyonlarca yeni mülteci akını yaratacak savaş ve çatışma siyaseti örmekle meşguldür. Rojava’da Kürtlere karşı yürütülen savaş siyaseti nedeniyle beş milyondan fazla insanın kendi yurtlarında özgürce yaşama hakkı tehlike altındadır. Bu duruma sessiz kalanlar yeni oluşacak zorunlu göç ve mülteci olgusunun sorumlusudur. Savaş politikasına verilecek her destek milyonlarca savaş mağduru için  ölüm ile sağ kalım arasında gidip gelen zorlu bir yaşam savaşı iken AKP ve MHP iktidarı için yeni bir rant  ve şantaj aracı olacaktır. Yeni acılar ve gözyaşlarına neden olacak,  milyonlarca insanı yerinden yurdundan edecek kirli savaş politikalara izin verilmemeli, sessiz kalınmamalıdır.  
Yeşil Sol Parti olarak,  iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkacak küresel iklim mülteciliği ve göç hareketlerine dikkat çekmek istiyoruz. İklim krizini ve küresel ısınmayı ortaya çıkaran koşulları ortadan kaldırmaz ve önlem almazsak küresel göç hareketleri kaçınılmaz olacaktır. Bunun sorumlusu kar ve rant uğruna ekolojik yıkıma ve küresel ısınmaya yol açan sermaye politikaları ve buna izin verenlerdir.
Yeşil Sol Parti olarak; Kürtlere yapılan ırkçı saldırganlığa, başta Suriyeli ve Afgan göçmenlere yönelik nefret söylemine, tüm göçmen grupları ve mültecilere  yönelik sömürü ve baskıya amasız fakatsız, ayrımsız karşı çıkıyoruz. İnsanların göçe zorlanmasını ya da göç ettiği yerde haklardan mahrum bırakılmasını, baskı altında tutulmasını kabul etmiyoruz. Yeşil Sol Parti olarak dünyayı, göçmen ve mültecilerle eşit koşullarda ve haklarda yaşadığımız ortak evimiz olarak görüyor, savaşsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele ettiğimizi 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz.
Ortak evimizde eşit, özgür, ekolojist ve barış içinde  bir yaşam mümkündür. Hep birlikte kurabilir barış içinde yaşayabiliriz
Yeşil Sol Parti MYK

PAYLAŞ