Yeşil Sol Parti PM Sonuç Bildirgesi

Sonuç Bildirgesi

Referandum sonuçları, AKP’nin politik temsilcisi olduğu ittifaka karşı güçlü bir karşı çıkış olduğunu ortaya koymuştur. AKP’yi iktidara taşıyan ve bu güne kadar iktidarını sürdürmesini sağlayan ittifakların çatlamaya başladığına işaret etmiştir.

Resmi sonuçlar her ne olursa olsun evet oyu verenler dahi kazananın “Hayır” olduğunu bilmektedir. Referandum süreci boyunca yapılan baskılar ve YSK kararlarının hukuksuzluğu evet oyu veren seçmenlerde dahi bir haksızlık duygusu yaratmaktadır.

Tüm toplum bu gerici, baskıcı ve faşizan yöntemleri kullanmaktan çekinmeyen ittifakın iktidardan düşebileceğini hissetmiştir. Kaya yerinden oynamıştır. Şimdi herkesin gücü yettiğince itmeye devam etmesinin zamanıdır. Yeter ki omuzumuzu dayayacağımız yeri bilelim.

Referandum sürecinde sosyolojik bir ayrışma ortaya çıkmıştır. Kentlerde, eğitimli kesimlerde, gençlerde ortaya çıkan “Hayır” ağırlığı farklı sınıfsal ve siyasi kesimlerden oluşmaktadır. Bu geçici bir durum değil yaşanan sürecin dışa vurumudur ve süreç tamamlanıncaya kadar sürecektir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde kentlere özel bir önem verilmesi gerekmektedir.

“Hayır” oylarının egemen ittifaka yönelmesi çok mümkün değildir ama evet oyu verenlerin kazanılması mümkündür. Bu süreçte AKP seçmenine, sosyal ve iktisadi olarak kazandığı statünün ellerinden alınmayacağının ve yeni AKP/Erdoğan politikalarının toplumun tümü için olumsuzluk getireceğinin anlatılması büyük önem taşımaktadır. Siyasi üslup ve taktikler buna göre kurulmalıdır. Evet oyu verenler arasında yer alan yoksullar ve emekçileri ikna etmek vazgeçilmez bir hedef olmalıdır. AKP iktidarının emekçilere verdiği zarar bıkmadan işlenilmelidir.

Referandum sürecinin önemli kazanımlarından birisi de solun yıllardan sonra kendisinden çok farklı kesimlere doğrudan temas ederek politika yapmayı başarmasıdır. Sınırlı bir çerçevede, kendi iç diliyle politika yapmanın yerini, geniş ve farklı toplumsal kesimlere yönelik politika yapma arayışı almıştır. Bu davranış yeni dönemde de sürdürülmelidir. Erdoğan’ın kamplaştırma politikalarını engellemenin ön koşulu budur.

Erdoğan ve içinde bulunduğu politik ittifak bu gerçekleri görmektedir. Daha referandum akşamından başlayarak idam tartışmalarını gündeme getirmesi toplumda yeni bir saflaşmayı körüklemek ve evet demeyen milliyetçi seçmenleri kendi saflarına çekmek amacıyladır. Bu oyunun bozulması yeni dönemin başta gelen görevlerinden birisidir.

Referandum sonrası politik mücadelenin önemli bir alanını yasa değişiklikleri oluşturacaktır. Erdoğan ve içinde bulunduğu ittifakın kurmaya çalıştığı yeni rejimin tüm unsurları bu süreçte şekillenecektir. Bu nedenle parlamento içindeki gelişmeler yakından izlenmeli, yasaların tekçi ve baskıcı yapısı yaygın bir çalışmayla topluma anlatılmalıdır. Her bir yasa maddesi için dişe diş bir kavga verilmelidir.

Yeni rejimin kuruluşu 2019 veya öncesindeki seçimleri ittifakın adayının kazanması ile tamamlanacaktır. Buna izin verilmemelidir. Ancak “Hayır” diyenler arasında ortak bir politik hareketin kendiliğinden doğacağını beklemek ve bu seçeneğe göre politika üretmek aşırı iyimserlikten öteye, yanlış bir tutumdur. Herkesin hayırı kendine olduğu gibi herkesin genel politik hedefleri de kendine olacaktır. Bu dönemde yapılması gereken, gerçekten demokratik bir rejimin kurulabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz, özgür tartışma ortamını yaratabilecek bir süreci örgütlemektir. “Hayır” oyu veren farklı kesimler, referandum sürecindeki işbirliklerini bu hedefle devam ettirmelidir. Yeni Bir Türkiye özlemini taşıyan insanlar, Parlamentodan her bir mahalleye bir araya gelmeli ve bu hedefle mücadele etmelidir.

Yeşil Sol Parti olarak çalışmalarımızı bu amaçla devam ettireceğiz.

 

 

PAYLAŞ